Pożegnali druha

Po ponad 31-letniej służbie na świadczenie emerytalne odszedł mł. bryg. Sławomir Watras. W czwartek (23 lutego) w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie odbyło się uroczyste pożegnanie druha.

Mł. bryg. Sławomir Watras swoją przygodę z pożarnictwem rozpoczął w 1985 roku, jako kadet Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie. Po jej ukończeniu pełnił służbę w Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Chełmie, a po reformie administracyjnej (w 1999 r.) w Komendzie Miejskiej PSP w Chełmie. W trakcie swojej ponad 31-letniej służby zajmował stanowiska instruktora, dowódcy plutonu, dowódcy zmiany, naczelnika wydziału, a ostatnio – dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1. Był wielokrotnie odznaczany, m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi czy Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.
W uroczystym pożegnaniu wzięli udział zarówno funkcjonariusze, jak i pracownicy cywilni komendy, a podziękowania za długoletnią służbę złożył Watrasowi komendant miejski PSP, bryg. Zbigniew Raźniewski. (pc)