Poziom wody Bugu sięga dna

Wodowskaz na Bugu we Włodawie. W sobotę i niedzielę zanotowano 66 cm

Poziom wody w Bugu we Włodawie dawno już nie był tak niski. Kilka dni temu do „rekordu płytkości” z 1963 roku, gdy zanotowano 62 cm, brakowało tylko trzech centymetrów.

 

Tak niskiego stanu wody Bugu fachowcy upatrują przede wszystkim w niewielkich opadach, zwłaszcza na terenie Ukrainy, gdzie jest główna zlewnia tej rzeki. Podobno nic nie zapowiada zmiany na lepsze, dopiero duże opady deszczu lub śniegu mogą zmienić tę sytuację.
Historia pomiarów stanu wody Bugu we Włodawie zaczyna się 1 stycznia 1897 r., kiedy to założono pierwszy wodowskaz, usytuowany przy nieistniejącym już moście linii kolejowej Chełm – Brześć (zbudowanej w 1887 r.). W 1922 r. obserwacje stanów Bugu podjęto na nowym wodowskazie łatowym, w pobliżu mostu drogowego – 5,5 km w dół rzeki od mostu kolejowego. Wodowskaz ten został zniszczony wiosną 1940 r., a następnie odbudowany jesienią tegoż roku. Po II wojnie światowej wodowskaz odbudowano 22 lutego 1946 r., chociaż pomiary prowadzono od grudnia 1945 r. na wolnym profilu rzeki. Nowy, do dzisiaj funkcjonujący wodowskaz skośny w odległości 40 m w dół rzeki od poprzedniego, oddano do użytku 1 października 1965 r.

Codziennie podawane przed godziną 12 przez Polskie Radio komunikaty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o stanie wody m.in. na Bugu we Włodawie są powszechnie znanym faktem, ale to nie jedyne codzienne pomiary na tej rzece. IMGW na swojej stronie internetowej www.pogodynka.pl codziennie podaje również stany Bugu odczytywane na wodowskazach w Strzyżowie (obok ujęcia wody przy cukrowni) oraz w Wyszkowie (przy moście). Ponadto na Bugu znajdują się również wodowskazy w: Kryłowie, Dorohusku, Krzyczewie i Frankopolu. Aktualne stany wody na tych wodowskazach dostępne są na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Stan ostrzegawczy Bugu to od 250 cm do 350 cm, stan alarmowy – powyżej 350 cm. Na podstawie analizy prowadzonych od ponad 50 lat pomiarów ustalono średni poziom stanu wody na Bugu we Włodawie: 156 cm. Dzięki systematycznie prowadzonym pomiarom ustalono również, iż od 1951 r. najniższy stan wody (62 cm) odnotowano 4 i 5 sierpnia 1963 r., a najwyższy (506 cm) – 8 kwietnia 1964 r. (pk)