Prace idą pełną parą

Chociaż wykonawca „schetynówki” ma czas do końca lipca, prace najprawdopodobniej zakończą się przed tym terminem. Na ponad kilometrowym odcinku robotnicy z Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Sadex” położyli już asfalt, uporządkowali pobocza i zjazdy. Pozostało ustawienie oznakowania pionowego i namalowanie poziomego. Ze swoim dotychczasowym miejscem pożegna się też przydrożny krzyż, który na czas budowy trzeba było przenieść. Po zakończeniu robót zostanie on ustawiony gdzie indziej, a jego poświęcenie ma być połączone z uroczystym otwarciem „schetynówki”.
Koszt inwestycji to 600 000 zł (z dotacją 50%). Na pozostałe zadania drogowe, które również dobiegają końca – m.in. budowę dróg przy ul. Łanowej (160 m), ul. W. Szymborskiej (950 m) w Janowie, w Krzywicach (430 m), drogę wewnętrzną przy blokach w Pokrówce wraz z parkingiem (230 m), ul. Mostową (148 m), ul. Liliową (130 m) w Okszowie i ul. Orzechową (70 m) oraz drogę w Parypsach (50 m) – samorząd przeznaczył prawie 700 000 zł.
Podczas ubiegłotygodniowych posiedzeń komisji rady gminy rozmawiano głównie o rozdysponowaniu wolnych środków z budżetu. Komisje pozytywnie zaopiniowały przeznaczenie 1 300 000 zł na:
– budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy, w miejscowościach: Uher, Depułtycze Królewskie Kolonia, Żółtańce Kolonia ul. Dąbrowskiego,
– budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Uher, Zagroda, Horodyszcze, Staw, Okszów ul. Kwiatowa, Nowosiółki Kolonia, Zawadówka, Janów ul. Telimeny, Siłaczki i Reymonta (projekty),
– zakup dwóch wiat przystankowych (Nowiny i Wólce Czułczyckiej),
– budowę sieci wodociągowych w miejscowościach: Pokrówka (do pompowni), Krzywice (do budynku komunalnego), Uher (Podłącze),
– budowę sieci wodociągowych (projekty) w miejscowościach: Podgórze (130 mb), Pokrówka (przy Borku, 200 mb), Wólka Czułczycka (160 mb), Strupin Mały (230 mb),
– budowę sieci kanalizacyjnej w Okszowie, okolice ul. Wiklinowej (projekt, 240 mb) – 6 000 zł,
– zakup pompy do pompowni ścieków Okszów,
– przebudowę dróg gminnych (nawierzchnie asfaltowe) w Krzywicach, Zagrodzie, Parypsach (łącznie 3 746 mb),
– przebudowę dróg kruszywem w Pokrówce, Okszowie, Weremowicach, Janowie, Parypsach, Nowosiółkach, Żółtańcach, Stawie, Uhrze, Rudce, Okszowie-Kol. (łącznie 6 722 mb),
– oraz: budowę placu zabaw w Zawadówce, remont kapliczki w Rudce, budowę siłowni plenerowej w Wólce Czułczyckiej, remont dachu na budynku Zespołu Szkół w Okszowie Kolonii, pomoc finansową dla Miasta Chełm na zadanie pn. „Modernizacja ul. Malowane”.
Na wtorkowej (19 kwietnia) sesji radni będą głosować nad wprowadzeniem w życie wszystkich punktów.

News will be here