Prace Komorowskiego i Mozołowskiej w MBP

Do końca marca można oglądać prace dwojga artystów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Twórców Kultury Nadbużańskiej im. Janusza Kalinowskiego we Włodawie Renaty Mozołowskiej i Mariusza Komorowskiego. Otwarcie wystawy „Nie-Porozumienie” odbyło się w w galerii „Na Parterze” Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie.

Prezentowana obecnie w MBP ekspozycja zawiera 26 grafik Renaty Mozołowskiej oraz 35 obrazów Mariusza Komorowskiego. Podczas wernisażu informacje o pracach Renaty Mozołowskiej – grafikach z cyklu dotyczącego Holocaustu przedstawiła Edyta Pietrzak, cytując fragmenty artykułu „O uświadomionej klęsce języka sztuki wobec doświadczenia Holocaustu” dra Marka Bema z katalogu wystawy „Sobibór Ucieczka” w Muzeum Ziemi Chełmskiej: „Grafiki tworzą trzy kręgi tematyczne złożone z następującymi ideami: utraty domostwa, martyrologii oraz stanu śmierci. Tonacja kolorystyczna grafik jest dwubiegunowa, składa się z kolorów przeciwstawnych sobie, skrajnych.

Jasno – ciemno, to próba opisania dwóch ścierających się sił absolutnych; tym razem nie chodzi o dobro i zło, tylko o żyć albo nie żyć”. Z kolei Mariusz Komorowski bardzo interesująco opowiedział o swojej twórczości, pasjach i zainteresowaniach.

Odpowiadając na pytania publiczności wyjawił inspiracje towarzyszące pracy artystycznej, rolę elementów fantastyki w swoich dziełach oraz etapy nawiązywania porozumienia, które zaowocowało cyklem wystaw „Nie-Porozumienie”. Wyjaśnił tez pochodzenie tytułu, które oznacza wyraźną różnicę w formie i tematyce prezentowanych prac obojga artystów. (a, fot. MBP Włodawa)