Preludium do naukowej kariery

Czwórka studentów i absolwentów UMCS w Lublinie będzie miała szansę rozwinąć naukowe skrzydła. Ich projekty badawcze zyskały uznanie i dofinansowanie Narodowego Centrum Nauki w ramach najnowszej edycji konkursu PRELUDIUM 20.


Dla początkujących…

Największy grant, w wysokości 146 400 zł, otrzymał licencjat Łukasz Baran z Instytutu Nauk Chemicznych na projekt pt.: „Samoorganizacja nanocząstek „łaciatych” w układach o ograniczonej geometrii”. Swoje badania w ramach projektu pt.: „Nosemoza – wpływ choroby na parametry układu immunologicznego u robotnic w różnym wieku utrzymywanych w warunkach naturalnych (pasieka) oraz sztucznych (laboratorium)” będzie mogła prowadzić również mgr Magdalena Kunat z Instytutu Nauk Biologicznych. NCN wsparł je kwotą 131 454 zł. Trzeci z grantów, o wartości 106 332 zł, trafił do mgr Agaty Waszkiewicz z Instytutu Neofilologii na projekt pt.: „Meta Gry w kontekście relacji pomiędzy graczami a postaciami”, a czwarty (96 853 zł) do mgr Anny Oleszczuk z Instytutu Neofilologii na projekt pt.: „Transgresywne panele: nieheteronormatywność w internetowych komiksach spekulatywnych”.

…i tych z już uznanym dorobkiem

W konkursach grantowych NCN docenione zostały również projekty badawcze zgłoszone przez pracowników UMCS z już ugruntowanym dorobkiem naukowym. Jak informuje Katarzyna Skałecka z Centrum Prasowego UMCS na ogłoszonej właśnie liście projektów badawczych, które uzyskały wsparcie finansowe NCN w ramach programu OPUS 21 znalazło się sześć projektów opracowanych i kierowanych przez naukowców z tej uczelni.

Największy z grantów, w wysokości ponad 1,5 mln zł, pozyskał dr hab. Mariusz Barczak z Instytutu Nauk Chemicznych na projekt pt.: „Hydrożele usieciowane hierarchicznie: projektowanie teoretyczne i doświadczalne dla zastosowań biomedycznych”. Ponad 890 tys. zł NCN przekaże na realizację badań „Wpływ SSR 504734, selektywnego inhibitora transportera glicyny typu 1, na aktywność drgawkową i potencjał terapeutyczny wybranych leków przeciwdrgawkowych” prowadzonych pod kierownictwem prof. dr. hab. Piotra Wlazia z Instytutu Nauk Biologicznych – projekt będzie realizowany wspólnie z Instytutem Farmakologii PAN, w ramach konsorcjum, którego liderem jest UMCS, a wartość całego projektu opiewa na 1 084 400 zł. Dofinansowanie otrzymał również dr Marcin Maciejewski z Instytutu Archeologii z projektem pt.: „Biografie skarbów. Wieloaspektowa analiza zespołów przedmiotów metalowych związanych z monumentalnymi konstrukcjami. Studium przypadków z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza” (670 309 zł).

Dr hab. Katarzyna Radzik-Maruszak z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji z projektem pt.: „Milczący świadkowie czy aktywni uczestnicy? Wzorce zaangażowania dzieci i młodzieży w lokalne współrządzenie w Polsce i Finlandii” otrzymała na jego realizację 437 833 zł, a dr hab. Dorota Nieoczym z Instytutu Nauk Biologicznych 383 560 zł na projekt pt.: „Izolacja związków fenolowych zawartych w wyciągach Zingiber officinale i ocena ich aktywności przeciwdrgawkowej w modelach in vivo” – projekt realizowany będzie w ramach „konsorcjum” UMCS i Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

W konsorcjum, którego liderem jest Uniwersytet Jagielloński, realizowany będzie także ostatni ze wspartych w ramach OPUSA 21 projektów prowadzonych przez naukowców UMCS – „Nowe polikationy o działaniu antymykotycznym – synteza, charakterystyka chemiczna, toksyczność i spektrum przeciwgrzybicze”. Lubelska uczelnia na badana prowadzone przez prof. dr hab. Małgorzatę Cytryńską z Instytutu Nauk Biologicznych otrzymała 237 924 zł  Opr. ZM

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here