Prezesi nadal poszukiwani

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świdniku wciąż czeka na nowy zarząd

Fiaskiem zakończył się konkurs na stanowisko prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku. Żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganego poparcia członków rady nadzorczej. W tym tygodniu ogłoszone zostanie kolejne postępowanie.


Pod koniec kwietnia rada nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku ogłosiła konkurs na stanowisko prezesa spółdzielni i jego zastępcy do spraw technicznych. O tym, że takie postępowanie będzie potrzebne, wiadomo było już w marcu, kiedy ze stanowiska odwołano długoletniego prezesa Marka Słotwińskiego i wiceprezes Wiesławę Wypchło.

W wymaganym terminie wpłynęło po cztery podania na każdy ze stanowisk. Na etapie oceny formalnej z dalszego postępowania wykluczono jednego z kandydatów na stanowisko wiceprezesa do spraw technicznych. Do rozmów z radą nadzorczą zaproszono więc w sumie 7 osób: 4 ubiegające się o stanowisko prezesa i 3 o stanowisko jego zastępcy. Rozmowy odbywały się między 16 i 18 maja i zakładano, że najpóźniej w poniedziałek, 21 maja, poznamy nazwiska nowych członków zarządu. Tak się jednak nie stało.

– Konkurs na prezesa, i wiceprezesa nie został rozstrzygnięty – wyjaśnia Konrad Sawicki, przewodniczący RN Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku. – Żaden z kandydatów zaproszonych do rozmów nie uzyskał wymaganej większości głosów członków rady nadzorczej. Głosowanie było tajne.

W ubiegły czwartek, 24 maja, rada nadzorcza spotkała się, by podjąć uchwały dotyczące kolejnego konkursu. Zostanie on ogłoszony w najbliższy wtorek, 29 maja. Jego zasady i wymagania odnośnie kandydatów nie uległy zmianie. Od aplikujących wymagane jest m.in. wykształcenie wyższe (najlepiej w kierunku prawo, ekonomia, zarządzanie lub techniczne), minimum 5-letni staż pracy, w tym 3-letni na stanowiskach kierowniczych i dobra znajomość prawa oraz realiów funkcjonowania spółdzielni. Kandydaci będą też proszeni o przygotowanie koncepcji programu rozwoju i zarządzania spółdzielnią. Termin składania dokumentów mija 12 czerwca. Później zgłoszenia poddane zostaną ocenie formalnej, a kandydaci zapraszani na rozmowy kwalifikacyjne.

Sawicki dodaje, że konkursy w takiej otwartej formule w Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku dotąd się nie odbywały.

– Ostatni konkurs na członka zarządu wyglądał tak, że pozostali dwaj członkowie sami wskazali kandydata, który im odpowiadał, a rada nadzorcza tylko to zatwierdziła. My to zmieniamy. Zarząd musi być wybrany w normalnych warunkach i w sposób jawny. Konkurs jest otwarty i może wziąć w nim udział każdy, kto spełnia wymagania formalne – kończy przewodniczący Sawicki. (w)