Problem z przebudową kładki nad ul. Filaretów

Skorodowana kładka pilnie wymaga remontu

Miasto ma ból głowy z przetargiem na remont blaszanej kładki dla pieszych łączącej osiedle im. Mickiewicza z osiedlem Piastowskim nad ul. Filaretów. Oferenci chcą o wiele więcej pieniędzy niż zaplanowano w budżecie.

– Zakres planowanych do wykonania prac na obiekcie zakłada m. in. wymianę płyty pomostu kładki z ażurowej na pełną, wymianę balustrady z jej podwyższeniem, konserwację i zabezpieczenie antykorozyjne stalowej konstrukcji obiektu, odwodnienie płyty pomostu wraz z przyłączeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, uziemienie konstrukcji stalowej kładki – wylicza Justyna Góźdź z lubelskiego Urzędu Miasta.

Kompleksowy remont polegający na rozbiórce i następnie odtworzeniu z nowych materiałów ma także przejść tzw. towarzysząca infrastruktura drogowa, czyli schody, pochylnie i chodniki stanowiące dojścia do odnawianej kładki.

Na takie zmiany władze miasta zaplanowały w budżecie wydatek rzędu ok. 1,16 mln zł. Dodatkowo urzędnicy rozpoczęli starania o przyznanie dla tego zadania rządowego dofinansowania w podobnej kwocie. Suma tych środków da łącznie ok. 2,2 mln zł. Tymczasem najtańsza propozycja złożona w przetargu opiewa na sumę ponad 4,2 mln zł (od lubelskiej spółki DURA). Kolejne oferty są jeszcze droższe, a najwyższa wycena sięga ponad 5 mln zł.

Jak informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta Lublin ostateczna decyzja w sprawie unieważnienia przetargu lub dołożenia brakującej kwoty i jego rozstrzygnięcia zostanie podjęta dopiero po formalnej weryfikacji złożonych ofert. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację finansową miasta znalezienie dodatkowych ok. 2 mln zł może okazać się jednak trudnym zadaniem.

Przypomnijmy, że Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie oczekuje od zwycięzcy przetargu zakończenie wszystkich przewidzianych dokumentacją prac w ciągu 6 miesięcy od podpisania umowy, ale nie później niż na koniec listopada bieżącego roku.

Marek Kościuk