Proboszcz Honorowym Obywatelem Gminy

Jesienią do rady gminy Wola Uhruska wpłynął obywatelski wniosek o nadanie tytułu Honorowy Obywatel Gminy Wola Uhruska księdzu kanonikowi Józefowi Kuzawińskiemu. Do wniosku dołączone zostały listy poparcia podpisane przez 626 mieszkańców gminy. Po szybkiej procedurze, na sobotniej (14 grudnia) sesji radni przyjęli stosowną uchwałę i tym samym pochodzący z Warszawy proboszcz miejscowej parafii został uhonorowany tytułem.

Nie ma sprecyzowanych zasad, na podstawie których przyznaje się zaszczytny tytuł honorowego obywatela gminy. Wydaje się, że taka nominacja jest zarezerwowana dla osób, które swoją postawą trwale przyczyniają się do rozsławiania danej gminy na zewnątrz, działają dla szeroko pojętego dobra danej społeczności. Zapewne właśnie te czynniki brano pod uwagę, nadając tytuł Honorowego Obywatela Gminy Wola Uhruska ks. Józefowi Kuzawińskiemu, proboszczowi miejscowej parafii. Tytuł otrzymał na uroczystej sesji Rady Gminy Wola Uhruska.

Ks. J. Kuzawiński urodził się w 1963 roku w Warszawie w rodzinie o głębokich tradycjach religijnych i patriotycznych. W 1981 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach. Święcenia kapłańskie otrzymał 11 czerwca 1988 roku. Po 10-letniej posłudze kapłańskiej ks. Józef wyjechał na Ukrainę. Po pięcioletnim pobycie w Gródku Podolskim w 2002 r wrócił do Polski i objął parafię w Wereszczynie, a w 2012 roku trafił do parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Woli Uhruskiej.

Jak mówi wiceprzewodniczący rady i jeden z pomysłodawców idei uhonorowania Kuzawińskiego tytułem Honorowego Obywatela Gminy, Tadeusz Pawłowski, wystarczyło kilka niedziel, by parafianie nabrali przekonania, że to najwłaściwszy człowiek na tym stanowisku, że to kapłan wielkiej wiary, świetny gospodarz i organizator. – To przed ks. Józefem otwierały się dotąd zamknięte drzwi podczas wizyt kolędowych. To na sugestie księdza proboszcza szerzej otwierały się portfele wiernych, by wspierać finansowo podejmowane przez niego inwestycje – wyjaśnia Pawłowski.

– Dzięki wzorowej współpracy z radą parafialną proboszcz dokonał długo oczekiwanych remontów i doposażenia kaplic wiejskich w Zbereżu, Stulnie i Mszance. Dopomógł w wymianie ogrodzenia kaplicy w Bytyniu i renowacji tamtejszego przydrożnego krzyża. Poza tym ksiądz jest wzorem lokalnego patrioty. Nie było takiego wydarzenia, w którym by nie uczestniczył lub którego by nie współorganizował – dodaje wiceprzewodniczący.

Chociaż ks. Kuzawiński od dłuższego czasu bardzo ciężko choruje i przebywa poza parafią, znalazł dość sił, by osobiście odebrać honorowy tytuł. Stało się to dzień po przyjęciu uchwały, w niedzielę (15 grudnia) w kościele parafialnym w Woli Uhruskiej. Kwiaty oraz stosowny akt wręczyła delegacja, w której skład weszli: wójt Jan Łukasik, przewodniczący rady Marian Łubkowski oraz wiceprzewodniczący Tadeusz Pawłowski. Ks. Kuzawiński jest drugim Honorowym Obywatelem Gminy Wola Uhruska. Pierwszym, w 2007 roku, został prof. Feliks Czyżewski. (bm)