Profil zaufany potwierdzą w gminie

W Urzędzie Gminy Żółkiewka został uruchomiony punkt potwierdzający profil zaufany ePUAP. To duże ułatwienie dla mieszkańców.

Zgodę na uruchomienie punktu, o którą zabiegał wójt Jacek Lis, wyraził minister cyfryzacji. Punkt działa w Urzędzie Gminy przy ul. Hetmana Żółkiewskiego 2 w pokoju 10, nr. tel. 84 64 13 743.

– Profil zaufany to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości w systemach elektronicznej administracji. Wykorzystując go klient może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu. Profil zaufany jest ważny przez trzy lata, od momentu jego potwierdzenia – informuje wójt Żółkiewki Jacek Lis.

Jak uzyskać profil zaufany? Należy zarejestrować swoje konto na portalu ePUAP i wysłać wniosek. Po wysłaniu wniosku mamy 14 dni na wizytę w urzędzie uprawnionym do potwierdzania profilu po weryfikacji naszej tożsamości. Możemy zrobić też to online za pośrednictwem banku prowadzącego nasz rachunek, tyle, że nie wszystkie banki oferują tę usługę i większość osób, wybiera osobistą wizytę w urzędzie. Tych, niestety, nie ma zbyt wiele – ZUS, US, NFZ, delegatury urzędu wojewódzkiego.

– Dotąd nasi mieszkańcy, by potwierdzić profil zaufany musieli jeździć do placówki ZUS czy US, np. w Krasnymstawie. Teraz będą mogli zrobić to na miejscu w naszym urzędzie. To jedyna konieczna wizyta. Zajmie nie więcej niż kilka minut – zachęca wójt Lis.

Od momentu potwierdzenia tożsamości i uaktywnienia profilu zaufanego użytkownik może posługiwać się nim w komunikacji z niemal wszystkimi urzędami państwowymi i samorządowymi.

Informacje dotyczące platformy ePUAP oraz profilu zaufanego można znaleźć na stronach www.pz.gov.pl i www.epuap.gov.pl (k)