Progi wyśrubowane, miejsc nie przybyło

Ósmoklasiści z dwóch roczników szykują się do rekrutacji do szkół średnich. Łatwego zadania nie mają. W chełmskich liceach znacznie podniesiono progi punktowe, a klas pierwszych, przynajmniej na razie, nie planuje się więcej niż rok temu. Zdalna nauka, na którą ósmoklasiści byli zdani przez długi czas, też nie ułatwia im zadania.


Rekrutacja do szkół średnich zbliża się wielkimi krokami. Ogólnopolskie media informują, że w tym roku będzie wyjątkowo trudna i stresująca. W wielu miastach, zwłaszcza większych, są obawy czy dla wszystkich absolwentów podstawówek wystarczy miejsc w szkołach średnich. To efekt skumulowania roczników i nieszczęsnej reformy obniżania wieku szkolnego, która zakończyła się klapą i choć winni jej są politycy, to konsekwencje ponoszą uczniowie.

W obecnych ósmych i siódmych klasach uczy się po półtora rocznika. Wśród nich są dzieci, które niczym króliki doświadczalne rozpoczynały naukę w wieku 6 lat, więc od początku przyzwyczajały się do swoistego rodzaju wyścigu szczurów, bo musiały dorównywać o rok czy półtora roku starszym kolegom z klasy. W wyniku nieudanych reform edukacyjnych zdarzały się już jednak „podwójne”, „skumulowane” roczniki w rekrutacji. W przypadku tegorocznych i przyszłorocznych ósmoklasistów kumulują się jeszcze dodatkowe okoliczności tj. epidemia i podwyższenie progów punktowych do najwyższych, jakie kiedykolwiek obowiązywały w rekrutacji do chełmskich szkół średnich.

Do egzaminu kończącego podstawówkę podchodzą ci, którzy przez kilka miesięcy czy nawet rok pozbawieni byli możliwości systematycznej nauki stacjonarnej (jak to było w przypadku ósmoklasistów zdających egzamin w pierwszym i drugim roku po wybuchu epidemii), ale aż przez dwa lata uczyli się „w przysłowiową kratkę”. Choć wszyscy zgadzają się, że podstawa programowa jest realizowana, to nauczyciele i dyrektorzy szkół mówią wprost, że efekty nauki zdalnej są dużo gorsze od tych uzyskiwanych, gdy dzieci uczą się w szkołach. W parze z tym idą u wielu uczniów problemy emocjonalne spowodowane izolacją i ciągłą niepewnością.

Chełmscy uczniowie i ich rodzice z niepokojem czekają na rekrutację do szkół średnich także z innego powodu – podwyższono progi punktowe, jakie należy osiągnąć, aby dostać się do wymarzonego liceum lub technikum. Aby dostać się do I LO lub II LO, kandydaci muszą osiągnąć minimum 135 punktów. To o 5 więcej, niż przed rokiem. Na stronie I LO opublikowano w ubiegłym tygodniu ofertę edukacyjną. Utworzonych ma być pięć oddziałów, czyli tyle, ile przed rokiem, gdy kandydowali tam ósmoklasiści z jednego rocznika. Identyczna sytuacja jest w przypadku II LO w Chełmie, również bardzo obleganego przez młodzież. U „Dreszerczyków” również zaplanowano tylko pięć klas pierwszych i tu także zapowiada się zażarta rywalizacja o miejsce.

130 pkt. trzeba zdobyć, aby wywalczyć miejsce w III LO (wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych) i w IV LO. W ubiegłym roku próg punktowy do tych liceów ustalono na 110 pkt. W IV LO w Chełmie powstaną cztery klasy pierwsze (tak jak przed rokiem, choć wtedy w toku rekrutacji utworzono pięć oddziałów). W ZSEiM również planowane są 4 klasy pierwsze (tak, jak przed rokiem), w tym jedna w liceum, a trzy w technikum.

– Jeśli będzie trzeba, utworzymy dodatkową klasę – mówi Edyta Chudoba, dyrektor ZSEiM w Chełmie, mówiąc, że „Ekonomy” stawiają na „jakość”.

W technikach od 85 do 125

Zespół Szkół Technicznych, jedno z czołowych i najliczniejszych chełmskich techników, od września planuje utworzyć 5 klas pierwszych, czyli o dwie więcej niż w poprzednim roku. Na najbardziej oblegany i wymagający kierunek, tj. technik informatyk, próg punktowy podniesiono do 125 pkt. To o pięć punktów więcej niż rok temu. Progi dla pozostałych oddziałów pierwszych są na podobnym do ubiegłorocznego poziomu.

Próg 100 punktów ustalono również do klas technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych i Mundurowych. W pozostałych technikach, czyli Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych, Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych oraz Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich, próg punktowy wynosi 85. W ZSGiH, w porównaniu do minionego roku, spadł o 5 pkt., z kolei w ZSBiG i ZSEiT wzrósł o 15 pkt.

Miasto: sytuacja nie jest tak wyjątkowa

Chełmscy urzędnicy tłumaczą, że progi punktowe zostały ujednolicone w celu wprowadzenia jednego poziomu dla liceów ogólnokształcących.

– Podobna sytuacja występuje w technikach, gdzie częściowo ujednolicono (podniesiono) progi punktowe – czytamy w odpowiedzi miasta na pytanie, skąd decyzja o podniesieniu progów do szkół średnich, mimo specyficznej sytuacji epidemicznej i „podwójnego” rocznika. – Uczniowie wszystkich liceów i techników zdają ten sam poziom egzaminów zewnętrznych, więc ich rozgraniczanie jest sztuczne.

Obecna sytuacja nie jest tak wyjątkowa, bo uczniowie na to pracowali osiem lat, zaś ze strony Centralnej Komisji Edukacyjnej, jak i ministerstwa jasno wynika, że zakres egzaminów zewnętrznych w 2022 r. – podobnie jak w zeszłym roku – będzie obejmował wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych, tj. na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19.

Wszyscy znajdą miejsce

– Dla absolwentów obecnych klas ósmych zaplanowano 34 oddziały, czyli około 1100 miejsc w szkołach ponadpodstawowych – wynika z informacji z ratusza. – Z danych otrzymanych z Biura Ewidencji Ludności wynika, że jest 535 osób zameldowanych na pobyt stały na terenie miasta Chełm urodzonych w 2007 roku, czyli tych, które są brane pod uwagę do rekrutacji w roku szkolnym 2022/2023. Z tego jasno wynika, że wszyscy absolwenci klas VIII, także z okolicznych miejscowości, znajdą miejsce w oddziałach planowanych w szkołach ponadpodstawowych.

Biorąc pod uwagę progi punktowe, jakie zaplanowano w szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023, warto wiedzieć, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez ucznia w rekrutacji wynosi 200 punktów – uczeń może otrzymać 100 punktów z egzaminu ósmoklasisty i 100 punktów za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem oraz dodatkową aktywność, tj.: osiągnięcia w sporcie, sztuce, udział w olimpiadach oraz wolontariat (osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły). Podczas postępowania rekrutacyjnego, w pierwszej kolejności pod uwagę będą brane wyniki egzaminu ósmoklasisty. Komisja rekrutacyjna uwzględnia także oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych przedmiotów. (mo)

1 KOMENTARZ

  1. Aha, jeśli rozumiem logikę wydziału oświaty, to chodzi o to, że wszyscy zdają tę samą maturę, więc i progi do wszystkich szkół docelowo powinny być takie same. Jak mniemam, różnice w poziomie szkół to nieistniejące zjawisko i wszyscy mają takie same potrzeby: i ci, którym matura jest potrzebna, żeby się dostać na pedagogikę na PWSZ, i ci którzy będą składać papiery na Politechnikę Warszawską czy medycynę. Etos poszczególnych szkół już nic nie znaczy, wszystko ma być jedną fabryką. A ludzie się dziwią, że chełmska oświata od lat lezy i robi pod siebie…

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here