Program Kolej+ z poparciem radnych Włodawy

(5 sierpnia) Na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej we Włodawie przyjęto uchwałę w sprawie przystąpienia Włodawy do programu „Kolej+”.

Na początku lipca z udziałem przedstawicieli władz państwowych, władz województwa i samorządowców podpisano we Włodawie „Porozumienie w sprawie współpracy w zakresie realizacji projektu rewitalizacji połączenia Chełm – Włodawa wraz z poprawą dostępności transportu kolejowego w m. Włodawa”.

– O tym, jak ważna jest to inwestycja dla rozwoju Włodawy, okolicznych gmin i całej Lubelszczyzny, nie trzeba chyba nikogo przekonywać – mówił na sesji burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński. – Rewitalizacja linii kolejowej nr 81 Chełm – Włodawa będzie z pewnością impulsem do rozwoju gospodarczego i turystycznego. Dodatkowo dla Włodawy realizacja tego projektu będzie miała aspekt historyczny, ponieważ przewiduje przedłużenie linii kolejowej bezpośrednio do naszego miasta.

Aby jednak miasto mogło przystąpić do tego projektu, potrzebna była stosowna uchwała Rady Miejskiej. Po jej przyjęciu jest już ustalony harmonogram projektu. Do 26 sierpnia samorządy, które wyraziły chęć uczestnictwa w przedsięwzięciu, muszą formalnie zgłosić się do programu. Pierwszy etap zakończy ocena formalna zgłoszeń, która potrwa do 27 listopada. Drugi etap zakłada przygotowanie przez jednostki samorządu terytorialnego wstępnego studium planistyczno-prognostycznego (28.11.2020-28.11.2021).

Po zakwalifikowaniu projektów i akceptacji Ministerstwa Infrastruktury zostaną podpisane stosowne umowy na realizację projektu, która planowana jest na kwiecień 2022 roku. Wtedy ruszą prace, które potrwają do końca 2028 roku. Liderem projektu i tym samym wnioskodawcą jest Województwo Lubelskie. (a)