Program reintrodukcji zająca szaraka

Myśliwi w okręgu chełmskim realizują lokalny program ratowania populacji zająca szaraka. Celem zadania jest odbudowa miejscowej populacji i jej stabilizacja. Program zakłada działania zmierzające do poprawy warunków środowiskowych niezbędnych do dalszego rozwoju populacji.


Najistotniejszym punktem programu, zaplanowanego na lata 2011-2020, jest restytucja zająca szaraka prowadzona przez poszczególne koła łowieckie. Przygotowania do programu rozpoczęto w poszczególnych obwodach dużo wcześniej, zanim do łowisk trafiły pierwsze zające. Od lat trwa intensywna redukcja drapieżników.
Środki finansowe na realizację zadania pochodzą ze środków własnych myśliwych- kół łowieckich. W tym celu utworzono specjalny fundusz celowy przy ZO PZŁ w Chełmie oraz wystąpiono z wnioskiem o dotację do WFOŚiGW w Lublinie.
Zadanie odbudowy populacji należy oceniać jako szczególnie ważne i istotne nie tylko dla myśliwych, ale dla całego społeczeństwa i otaczającej nas przyrody. Nadrzędnym celem podjętych zadań jest zachowanie bioróżnorodności.
W ramach programu rankiem 22 lipca wpuszczono do łowisk kolejne 100 zajęcy z hodowli OHZ Krośniewice. Zające trafiły do obwodów: KŁ nr 4 „Sokół” w Rejowcu, KŁ nr 23 „Szarak” w Chełmie, KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie, KŁ nr 85 „Sokół” w Chełmie i WKŁ nr 163 „Orlik” w Chełmie. (m)