Projekt budżetu z pokaźnym deficytem

Ponad 28 mln zł deficytu zaplanowało miasto Krasnystaw w projekcie budżetu na 2024 rok. Najwięcej pieniędzy ratusz planuje wydać na budowę przeprawy mostowej i modernizację basenu wraz z budową hali sportów walki. Samorząd przewiduje, że zaciągnie blisko 18 mln zł kredytów i pożyczek.

Zgodnie z przepisami wszystkie samorządy muszą przygotować projekt budżetu do 15 listopada każdego roku i przekazać go do oceny Regionalnej Izby Obrachunkowej. W Krasnymstawie dochody zaplanowano na poziomie 111 623 559 zł, a wydatki – 140 017 468 zł. To oznacza, aż 28 393 909 zł deficytu, z czego 17 899 565 zł miałoby zostać sfinansowane z zaciągniętych pożyczek i kredytów. Jednocześnie miasto w przyszłym roku zamierza spłacić 1,4 mln zł zobowiązań, które zostały zaciągnięte w poprzednich latach.
Jeśli chodzi o same wydatki to aż 25,9 mln zł miasto chce przeznaczyć na inwestycje drogowe.

Najdroższą będzie budowa przeprawy mostowej, na którą w przyszłym roku urzędnicy zaplanowali 12 865 433 zł. Ta inwestycja ma być realizowana jeszcze w 2025 roku. Ponadto 4,3 mln zł przewidziano na budowę ulicy Kaczej, 3,5 mln zł na rozbudowę ul. Rybnej i Kołowrót, 2,8 mln zł – ul. Makowej, a 1,9 mln zł ul. Kwiatowej i ul. Gołębiej. Są też pieniądze na wykonanie dokumentacji projektowych, m.in. ulic Bojarskiego, Okrzei czy części Ściegiennego. W budżecie zarezerwowano fundusze na wykup gruntów i odszkodowania za przejęte działki pod projektowane drogi. W sumie 2 250 000 zł.

W przyszłym roku urzędnicy zamierzają realizować drugi etap inwestycji – montaż instalacji odnawialnych źródeł energii. Na ten cel zaplanowano ponad 6,3 mln zł. Jednym z największych przedsięwzięć, zaplanowanych na 2024 rok, jest dalsza modernizacja basenu i budowa hali sportów walki. Na prace w pływalni zabezpieczono 11,1 mln zł, zaś na halę – 3,6 mln zł. Miasto na oba zadania dostało z „Polskiego Ładu” dofinansowanie w wysokości 10 800 000 zł.

Jak co roku znaczne środki Krasnystaw zamierza przeznaczyć na oświatę i pomoc społeczną. Utrzymanie szkół i przedszkoli ma pochłonąć ponad 31,2 mln zł, zaś na tzw. „socjal” ratusz chce wydać 11 868 015 zł na zadania własne i 7 415 715 zł – na zadania zlecone.

Projekt budżetu miasta na 2024 rok trafił do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Nad projektem pochylą się teraz również miejscy radni, którzy będą go analizować i zgłaszać ewentualne poprawki. Głosowanie nad budżetem zapewne odbędzie się pod koniec grudnia. (d)

News will be here