Projekt musi być jakimś kompromisem

Lubelska spółka TBV Investment, która w marcu została właścicielem ponad 105-hektarowej działki na Górkach Czechowskich, zaprezentowała pomysł na zagospodarowanie terenu. Deweloper chce aby na dawnym poligonie powstała zielona dzielnica – Eko Miasto, w którym największym walorem będą tereny zielone tworzące ogólnodostępny Park Centralny o powierzchni około 65 ha. – Ta koncepcja to bardzo dobra podstawa do prowadzenia dyskusji – ocenia prof. Marian Harasimiuk, szef zakładu polityki przestrzennej i planowania UMCS.
Prof. Marian Harasimiuk (na zdjęciu), który jeszcze w latach 90-tych przedstawił projekt utworzenia na części Górek Czechowskich rezerwatu przyrody był gościem spotkania podczas którego spółka TBV zaprezentowała ideę zagospodarowania Górek Czechowskich przygotowaną przez P.A. Nova S.A., firmę znaną w Lublinie między innymi z wygrania konkursu architektonicznego na rewitalizację Podzamcza. Na byłym poligonie TBV chce stworzyć ekodzielnicę z ogólnodostępnym Parkiem Centralnym o powierzchni 65 ha. Na pozostałym terenie w sześciu enklawach znalazło by się od 3000 do nawet 4000 mieszkań.

– Ta koncepcja jest bardzo dobrą podstawą do prowadzenia dalszych dyskusji i konsultacji i doprowadzenia do momentu, kiedy będzie można mówić o szczegółowym projekcie. Od czegoś trzeba zaczynać dyskusję – odniósł się do propozycji TBV prof. Harasimiuk.
Nawiązując do poprzednich rozwiązań i projektów, w tym także do tego, który zaproponował przed kilkunastoma laty, by na niewielkiej części Górek Czechowskich utworzyć rezerwat przyrody, zaznaczył, że dzisiaj ten obszar wygląda zupełnie inaczej. Część północna poligonu już jest zagospodarowywana z przeznaczeniem pod konkretną zabudowę.
Profesor Harasimiuk wyraźnie podkreślił, że następuje też przyśpieszenie tempa degradacji tego obszaru. – To nie jest tak, że ten teren ma charakter terenu stabilnego przyrodniczo – mówił podczas spotkania. – Podlega bardzo dużej dewastacji. Właściciel w pierwszym etapie powinien zabezpieczyć możliwość dalszej dewastacji i rozpocząć prace nad akceptowalnym projektem, który musi być jakimś kompromisem. Ten dzisiejszy projekt jest bardzo dobrą podstawą do szukania kompromisu między grupami mieszkańców sąsiednich dzielnic i miasta. Ten przyszły park ma być parkiem dla miasta, a nie tylko dla dzielnicy i tak należy myśleć, zachować wszystko, co najcenniejsze – dodał.
Spółka TBV zapowiedziała, że przeprowadzi zakrojone na szeroką skalę społeczne konsultacje dotyczące zabudowy Górek Czechowskich. Zapewniła, że jest otwarta na każdą formę konstruktywnej krytyki, na współpracę i wspólne dopracowanie wizji zagospodarowania Górek. KB