Projektowanie pod wielkie budowanie

Miasto jednocześnie ogłosiło przetargi na wykonanie dokumentacji projektowej kilku istotnych inwestycji, które chce zrealizować z pieniędzy unijnych. Zlecenia dotyczą przede wszystkich robót drogowych na Drodze Męczenników Majdanka, ale też m.in. połączenia trakcją trolejbusową ul. Grygowej z pętlą na Mełgiewskiej.
Miasto stara się o sfinansowanie tych inwestycji ze środków unijnych, a do tego wymagana jest kompletna dokumentacja projektowa. Oferenci, którzy wygrają przetarg, będą mieli na wykonanie projektów niespełna pół roku od podpisania umowy (na oferty ratusz czeka do 25 maj).
Zamawiane projekty dotyczą przede wszystkim Drogi Męczenników Majdanka, począwszy od remontu ronda Lubelskiego Lipca wraz z uliczkami wlotowymi, po remont mostu na Czerniejówce. W przetargu znalazł się też projekt przybudowy skrzyżowań DMM z ul. Grabskiego i Sulisławicką oraz Lotniczą i utworzenia na dwukilometrowym odcinku DMM, od ul. Fabrycznej do Grabskiego, pasów dla autobusów. Oprócz buspasów komunikację miejską w tym rejonie miałoby usprawnić wyposażenie kilka przystanków autobusowych w wyświetlacze: przy ulicy Wolskiej (Park Bronowice 02, Plac Bychawski 03), Kunickiego (Plac Bychawski 01) i Krańcowej (Łabędzia 02).
Z kolei w stronę centrum, na odcinku od ronda Lubelskiego Lipca do skrzyżowania z al. Piłsudskiego, ma pojawić się nowa trakcja trolejbusowa i oświetlenie drogowe. W „zestawie” przetargów znalazło się ponadto podciągnięcie trakcji z pętli przy Mełgiewskiej WSEI na jej koniec na ulicy Grygowej.
Same inwestycje mają być zrealizowane w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), stanowiącej element Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Przewidywany termin ich zakończenia to koniec 2020 roku. BCH