Prokuratorzy chcą więcej powierzchni

Prokuratura chce rozbudować gmach przy ul. Okopowej, a na jego tyłach postawić nowy biurowiec

Prokuratura Regionalna chce rozbudować swój gmach przy ul. Okopowej, a Prokuratura Regionalna postawić na jego tyłach nowy biurowiec. Na inwestycje w przestrzeni objętej ochroną konserwatorską w zarysowanym przez obydwie instytucje kształcie, krytycznie patrzy miasto, ale śledczy mają wsparcie ze strony urzędów rządowych.


Kilka tygodni temu pisaliśmy o zamiarach Prokuratury Okręgowej w Lublinie budowy nowego gmachu na działce przy ul. Narutowicza 35-39-39a, a więc na tyłach obecnej siedziby Prokuratury Okręgowej i Regionalnej przy ul. Okopowej 2a. Prokuratura wystąpiła do miasta z wnioskiem o ustalenie lokalizacji dla budowy nowego budynku biurowego o kubaturze 1200 m2, szerokości elewacji frontowej do 36 m i wysokości 15 m wraz z parkingiem. Ratusz na początku tego roku wydał decyzję odmowną, powołując się na negatywne stanowisko Miejskiego Konserwatora Zabytków.

– Planowana inwestycja znajduje się w granicach wpisanego do rejestru zabytków zespołu urbanistycznego Starego Miasta i Śródmieścia Lublina. Miejski Konserwator Zabytków stwierdził, że możliwe jest zagospodarowanie przedmiotowej działki na potrzeby inwestora, jednakże przedstawiona propozycja zagospodarowania tego obszaru nie pozwoliła jednoznacznie określić ani zakresu inwestycji, ani jej wpływu na podlegający ochronie konserwatorskiej zespół urbanistyczny oraz ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków sąsiednie kamienice.

Inwestor podał informacje o planowanym przedsięwzięciu w sposób bardzo ogólny, m.in. nie wskazał precyzyjnej lokalizacji planowanego budynku i parkingu, rozwiązań w zakresie obsługi i układu komunikacyjnego oraz nie wykazał kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z istniejącą zielenią – wyjaśniała powody odmowy Anna Czerwonka z UM Lublin.

Prokuratura zapowiedziała, że z planów budowy nie rezygnuje i złożyła zażalenie.

Zielone światło od ministra

Jednocześnie na biegu jest wniosek o wydanie pozwolenia na nadbudowę, rozbudowę i przebudowę budynku prokuratury przy ul. Okopowej złożony przez Prokuraturę Regionalną. Miasto pierwotnie wniosek odrzuciło, gdyż koncepcja planowanego budynku nie spełniała obowiązujących dla tego rewiru, objętego ochroną konserwatorską, warunków techniczno-budowlanych. Prokuratura wystąpiła jednak do Ministra Rozwoju i Technologii o upoważnienie Prezydenta Lublina do udzielania zgody na odstępstwa od tych warunków i minister takiego upoważnienia udzielił. To otwiera drogę do realizacji inwestycji, choć nie przesądza jeszcze o jej powstaniu.

– Udzielone odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, polega na wykonaniu ścian bez okien i drzwi bezpośrednio przy granicy działki budowlanej przy ul. Okopowej 4 i przy ul. Okopowej 2 / ul. Narutowicza 31, 33 oraz ściany bez okien i drzwi w odległości 0,70 m – 1,10 m od strony ul. Narutowicza 35, pod warunkiem wykonania w projektowanej rozbudowie budynku ścian oddzielenia przeciwpożarowego, bezpośrednio przy granicy tej działki budowlanej oraz w odległości od 0,70 m do 1,10 m od jej granicy – precyzuje wnioskowane ustępstwa Joanna Stryczewska z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin.

Prezydent nie zdecydował jeszcze, czy na takie ustępstwa się zgodzi. Na razie na wezwanie Ratusza inwestor uzupełnił braki w zgłoszonej dokumentacji.

– Zgodnie z uzupełnioną dokumentacją w ramach inwestycji przewiduje się przebudowę i nadbudowę obu istniejących części budynku. W części głównej, projekt przewiduje podniesienie stropodachu nad ostatnią kondygnacją, powyżej gzymsu wieńczącego dla uzyskania zgodnej z przyjętymi normami wysokości znajdujących się tam pomieszczeń. W skrzydle tylnym inwestor zaplanował podwyższenie obiektu o jedną kondygnację. Cały budynek będzie miał ok. 17 m wysokości. Rozbudowa gmachu polegać zaś będzie na dobudowaniu do głównego skrzydła szachtu windowego z przedsionkiem od strony podwórka – wyjaśnia Joanna Stryczewska. Marek Kościuk

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here