Prusa wyremontowana

Zakończył się gruntowny remont ulicy Prusa we Włodawie. Jest nowy asfalt, chodniki, świecą latarnie typu LED.

– Przeprowadzona gruntowna przebudowa ulicy Prusa wynikała z konieczności poprawy bezpieczeństwa oraz stanu istniejącej infrastruktury drogowej – mówi burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński – Potrzebę remontu tej ulicy wielokrotnie zgłaszali mieszkańcy. Zakres prac był bardzo szeroki i obejmował również budowę ciągów pieszych oraz montaż oświetlenia.

Remont ulicy Prusa rozpoczęto od rozbiórki istniejącej konstrukcji jezdni. Wystające studzienki i włazy zostały wyregulowane w taki sposób, by nie utrudniać jazdy kierowcom. W miejsce nierównej nawierzchni z płyt betonowych pojawił się nowy asfalt. Z myślą o bezpieczeństwie pieszych powstały nowe chodniki. Ustawiono również słupy, na których zamontowane zostały latarnie typu LED. Remont ulicy kosztował niemal 1 mln 200 tys zł. a)