Prymusi nagrodzeni

Uroczyście w Kolegium Pojezuickim w Krasnymstawie. Zwycięzcy konkursów przedmiotowych organizowanych w powiecie odebrali z rąk starosty Janusza Szpaka stypendia i dyplomy uznania.

Na spotkanie przybyli m.in.: Monika Szlagowska z chełmskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie, starosta krasnostawski Janusz Szpak, wicestarosta Henryk Czerniej, radni Mirosław Księżuk i Marek Nieścior, a także dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu, rodzice prymusów oraz laureaci konkursów. – Od dwunastu lat nagradzamy uczniów, którzy są najlepsi z poszczególnych przedmiotów – mówi starosta Janusz Szpak. – W tym roku jest to aż trzynaście osób, a wynika to z uwagi na coraz bardziej wyrównany poziom konkursów. Są to zwycięzcy z języka polskiego, angielskiego i matematyki.

Obok stypendiów, które rokrocznie fundujemy dla najlepszych, jest to kolejna forma wyróżnienia i docenienia przez samorząd powiatu tych, którzy osiągają najlepsze wyniki nauczania – dodaje. Oto wyróżnieni uczniowie: język polski – 1. Michał Bobryk (II LO), 2. Agata Magier (II LO), 3. Justyna Ciechańska i Maria Bas (I LO), matematyka: 1. Rafał Bojarczuk (I LO), Maciej Sypetkowski (I LO) i Jakub Pitucha (II LO), 2. Wojciech Matycz (I LO), 3. Agnieszka Remiś (II LO) i Łukasz Wieleba (II LO), język angielski: 1. Michał Bobryk (II LO), 2. Marek Sarnacki (I LO), 3. Szymon Antoniak (I LO). Biorąc pod uwagę klasyfikację szkół w konkursach przedmiotowych triumfowało II LO. (kg)

News will be here