Przedszkole nr 49 na razie zostanie przy ul. Pana Balcera

Przedszkole nr 49 na razie zostaje przy ul. Pana Balcera

LSM cofnęła wypowiedzenie miastu wraz z końcem tego roku szkolnego umowy najmu lokalu przy ul. Pana Balcera 11, w którym mieści się Przedszkole Nr 49. Przedszkolaki zostaną tu przynajmniej rok dłużej.

O sprawie tej placówki pisaliśmy już jesienią ubiegłego roku. Po kontroli bloku przy ul. Pana Balcera 11 przez straż pożarną, która wytknęła pewne nieprawidłowości, LSM wypowiedział miastu umowę wynajmu pomieszczeń z końcem tego roku.

Urzędnicy uspokajali zaniepokojonych rodziców, że rozmowy ze spółdzielnią są w toku i wyprowadzka przedszkola z ul. Pana Balcera nie jest przesądzona. I na szczęście udało się porozumieć.

– Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa cofnęła oświadczenie z 2 września 2022 r. o rozwiązaniu umowy najmu lokalu użytkowego położonego przy ul. Pana Balcera 11 w Lublinie. 28 grudnia 2022 r. Miasto Lublin podpisało z LSM porozumienie zmieniające warunki rozwiązania umowy najmu. Zgodnie z nim, strony postanowiły rozwiązać obowiązującą obecnie umowę o najem lokalu użytkowego zajmowanego przez Przedszkole nr 49 ze skutkiem na koniec kolejnego roku szkolnego, tj. na dzień 31 sierpnia 2024 r. – informuje Izolda Boguta z Biura Prasowego Urzędu Miasta Lublin.

Tym samym w następnym roku szkolnym placówka ta ma funkcjonować bez większych zmian, a w tegorocznej rekrutacji do dyspozycji znów będzie tam 75 miejsc.

Miasto po raz kolejny zapewnia też, że siedziba przedszkola jest bezpieczna i nie stwarza obecnie żadnego zagrożenia dla jego wychowanków.

– Przeprowadzone przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie czynności kontrolno – rozpoznawcze dotyczyły budynku mieszkalnego wielorodzinnego, a nie lokalu Przedszkola nr 49, który położony jest na parterze przedmiotowego budynku. Do wyeliminowania nieprawidłowości zobowiązana została Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa w terminie określonym przez służby kontrolne. Budynek nie został też wyłączony z użytkowania – dodaje Izolda Boguta.

Decyzje dotyczące dalszych losów placówki mają zostać podjęte w kolejnym roku. Możliwe jest m. in. zawarcie z LSM nowej umowy najmu lub znalezienie dla niej innej lokalizacji w obrębie dzielnicy Rury. W ostateczności, co potwierdzali jeszcze jesienią urzędnicy, może także dojść do połączenia przedszkola z ul. Pana Balcera z działającym niedaleko Przedszkolem nr 57 przy ul. Rzeckiego.

Marek Kościuk

News will be here