Przedszkole w Kraśniczynie nadal zamknięte

Mimo że rząd pozwolił, władze gminy Kraśniczyn nie zdecydowały się na otwarcie Przedszkola od 4 maja.

Monika Grzesiuk, wójt gminy Kraśniczyn, oświadczenie w tej sprawie wystosowała w połowie ubiegłego tygodnia. – Gmina Kraśniczyn, jako organ prowadzący Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kraśniczynie, mając na uwadze wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, a także po konsultacjach z dyrektorem i pracownikami szkoły oraz analizie kryteriów przedstawionych przez Główny Inspektorat Sanitarny, podjęła decyzję o dalszym zamknięciu punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych ze względu na rozszerzanie się epidemii COVID-19.

Mając powyższe na uwadze uprzejmie informujemy, że nadal prowadzone są zajęcia zdalnie – napisała wójt. (k)