Przejazd w Małochwieju zostaje

– Po szeregu pism, monitów, przypomnień, nareszcie otrzymałem w miarę wiążącą odpowiedź z PKP dotyczącą przejazdu kolejowego w Małochwieju Małym. Uspokajam: nie zostanie on zamknięty – mówi Andrzej Bąk, radny gminy Krasnystaw.

Przypomnijmy. W związku z planowaną w ramach budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego przebudową linii kolejowej na terenie gminy Krasnystaw, od kilku miesięcy radny Andrzej Bąk alarmował, że istnieje niebezpieczeństwo likwidacji przejazdu kolejowego w Małochwieju Małym. W sprawie tej składał kilka interpelacji. Zarzucał m.in. bezczynność wójt Edycie Gajowiak-Powroźnik. – Działając w imieniu własnym i mieszkańców wsi Małochwiej Mały, a także, jak wynika z moich rozmów, znacznie szerszego grona osób z terenu naszej gminy i okolic, zwracam się z niniejszą interpelacją – mówił na sesji w październiku 2021 r. radny Bąk.

– Celem jest zobligowanie pani oraz podległych pani referatów do podjęcia niezwłocznych, rzeczowych i wymiernych działań w kierunku ustalenia stanu faktycznego przebiegu, modernizacji czy też budowy nowej linii kolejowej biegnącej przez teren naszej gminy – dodawał. Według Andrzeja Bąka wójt gminy Krasnystaw nie kontroluje sytuacji. Bąk twierdził wówczas, że spotkanie z przedstawicielami Centralnego Portu Komunikacyjnego „było farsą”. – Ośmieszyło nie tylko samych przedstawicieli.

Ukazało, że temat, który podnoszę praktycznie od początku kadencji, jest przez panią ignorowany lub prowadzony w sposób nieprofesjonalny – kontynuował radny. Bąk dodał, że na podstawie działań podjętych przez PKP i CKP można wnioskować, że to, czego mieszkańcy gminy obawiali się, czyli budowa linii kolejowej połączonej z zamykaniem przejazdów kolejowych bez konsultacji społecznych, już się dzieje.

Bąk nie odpuszczał. O tym, czy planowana jest likwidacja przejazdu kolejowego przez Małochwiej Mały, próbował się dowiedzieć u samego źródła.

– Po szeregu pism, monitów, przypomnień, nareszcie otrzymałem w miarę wiążącą odpowiedź z PKP. W skrócie wynika z niej, że przejazd w Małochwieju Małym nie zostanie zamknięty, a także, że zostanie przerobiony na przejazd bezpieczny. Mamy to na piśmie i trzymajmy się tego – mówi Bąk.

W odpowiedzi, której autorem jest Paweł Senkulski z PKP Polskie Linie Kolejowe, przeczytać możemy np., że w sprawie przejazdu na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 17 i drogi powiatowej nr 3139L w miejscowości Małochwiej Mały, PKP informuje, że w ramach planowanego do uruchomienia projektu „Prace na liniach kolejowych nr 69 i 72 na odcinku Rejowiec-Zawada-Zamość Szopinek wraz z budową łącznicy omijającej stację Zawada”, przewidywana jest, w celu zwiększenia bezpieczeństwa, zmiana kategorii przejazdu kolejowego z kategorii „D” ma „B”. – Po zrealizowaniu planowanych prac ruch drogowy będzie kierowany przy pomocy samoczynnych systemów przejazdowych, wyposażonych w sygnalizatory i rogatki zamykające ruch drogowy – tłumaczy Senkulski. – Przewidywana jest również korekta przebiegu drogi gminnej na długości ok. 70 m oraz korekta przebiegu linii kolejowej z uwagi na zwiększenie prędkości maksymalnej – dodaje.

Senkulski zauważa, że przebudowa przejazdu w Małochwieju Małym może mieć miejsce w latach 2025-2027 jeżeli „przedmiotowy projekt uzyska finansowanie”. (kg)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here