Przejazd, wieża i krasnoludki

Jest szansa na rozwiązanie problemu z niebezpiecznym przejazdem kolejowym w Małochwieju Małym w gminie Krasnystaw. Podczas ostatniej sesji radni zdecydowali też m.in. o remoncie wieży ariańskiej w Krynicy.

W czwartek, 20 sierpnia, Rada Gminy Krasnystaw zgodziła się na przystąpienie do projektu, który zakłada przebudowę infrastruktury kolejowej i może otrzymać dofinansowanie z Unii Europejskiej. – Przejazd w Małochwieju Małym znajduje się przy zjeździe z drogi krajowej numer 17 na drogę powiatową. Zgadzając się na udział w projekcie, którego liderem będzie samorząd województwa, można rozwiązać także kilka innych spraw, związanych nie tylko z bezpieczeństwem – mówi wójt gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik. PKP chce zlikwidować stację w Łopienniku, a nowa mogłaby powstać w Bzitem w gminie Krasnystaw.

Poza tym na stacji Krasnystaw Fabryczny stoi zniszczony budynek stacji, który można zastąpić np. wiatą przystankową. Te i inne propozycje mają się znaleźć w przygotowywanym projekcie, który oprócz samorządu województwa i gminy Krasnystaw chce realizować kilka innych samorządów. Razem mogą pozyskać na ten cel z Unii Europejskiej pieniądze na pokrycie maksymalnie 85 procent kosztów, zapewniając we własnym zakresie zaledwie 15 procent.

Razem z samorządami kilku powiatów oraz innymi partnerami gmina Krasnystaw chce też starać się o wpisanie wspólnego projektu pod nazwą Lubelski Okręg Rolno-Spożywczy na listę tak zwanych projektów kluczowych województwa lubelskiego. – Z naszej strony chcemy zgłosić na przykład uzbrojenie terenów inwestycyjnych, stworzenie planu zagospodarowania przestrzennego wraz z nowymi założeniami do projektowanej nowej drogi numer 17 oraz rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej – wyjaśnia Gajowiak-Powroźnik.

Wykorzystanie potencjału rolno-spożywczego znalazło się w Strategii Rozwoju Gminy Krasnystaw na lata 2021 – 2027, którą rada również przyjęła na czwartkowej sesji. W przyszłości dokument może być potrzebny, by samorząd mógł się starać o dotacje na inicjatywy zgodne ze strategią rozwoju. Dokument ten został przygotowany po konsultacjach, które samorząd przeprowadził z mieszkańcami, przedsiębiorcami i przedstawicielami instytucji z otoczenia biznesu, pracownikami placówek oświatowych, kulturalnych i ochrony zdrowia oraz służbami mundurowymi.

Dzięki decyzji radnych jest też szansa na większą liczbę miejsc w przedszkolach w gminie Krasnystaw. Rada zgodziła się na realizację projektu „Nowe leśne krasnoludki”, na który gmina może otrzymać dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Jeśli tak się stanie, to w przedszkolach w Siennicy Nadolnej, Krupem i Jaślikowie oraz w oddziale przedszkolnym w Małochwieju Dużym w gminie Krasnystaw powstanie 20 nowych miejsc dla maluchów. Wymienione placówki zostaną również doposażone w pomoce dydaktyczne, a także wprowadzą do swojej oferty nowe zajęcia.

W naborze wniosków o przyznanie dofinansowania premiowane są projekty, zakładające utworzenie co najmniej 35 nowych miejsc, dlatego jako partnera gmina Krasnystaw pozyskała Leśniowickie Stowarzyszenie Oświatowe, które ma przygotować kolejnych 15 miejsc w gminie Leśniowice. Wniosek o przyznanie dotacji przeszedł już pozytywnie ocenę formalną i czeka na ocenę merytoryczną. Jeśli i ta wypadnie korzystnie, nowe miejsca dla przedszkolaków będą dostępne w roku szkolnym 2021/2022.

Podczas czwartkowych obrad radni zgodzili się również na przygotowanie i realizację projektu pod nazwą „Rewitalizacja Wieży Ariańskiej w miejscowości Krynica”. – Uchwała rady otwiera drogę do aktualizacji dokumentacji, która była wykonana wcześniej, a także uzyskania stosownych pozwoleń m.in. od konserwatora zabytków. Chcemy odświeżyć i zabezpieczyć wieżę, a także zagospodarować teren wokół obiektu, przygotowując m.in. ścieżkę dla turystów – mówi wójt gminy Krasnystaw. Pieniądze na ten cel samorząd zamierza pozyskać za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS” z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Radni dokonali też zmian w tegorocznym budżecie, w którym zapisali m.in. pieniądze na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Niemienice – Kolonia Niemienice. Ponadto przesunęli środki z przebudowy drogi powiatowej Zastawie – Łany, która miała być wykonana razem z powiatem krasnostawskim w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na przyszły rok. Niewykorzystane pieniądze gmina przeznaczyła na wykonaną już przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Bzite, również w ramach FDS. (k)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here