Przepompują dużo taniej

Przepompownia wody w Płonce zasilana będzie prądem z paneli fotowoltaicznych. Dzięki temu rachunki za energię mają być dużo mniejsze.

– W związku z rosnącymi kosztami zużycia energii elektrycznej, które dotykają również nasz samorząd, pod koniec ubiegłego roku przeprowadziliśmy analizę zużycia energii na obiektach związanych z gminną siecią wodociągową – mówi Paweł Kucharczyk, wójt gminy Rudnik. – Wyniki kontroli wskazały, że najwyższe koszty energii generują obiekty przepompowni wody w Płonce.

Okazały się one, aż dwukrotnie wyższe w porównaniu np. do przepompowni w Joaninie. Dla oszczędności i zabezpieczenia się przed ewentualnym wpływem rosnących kosztów energii na koszt dostarczania wody użytkownikom sieci wodociągowej, podjęliśmy działania w postaci wykonania instalacji fotowoltaicznej na obiektach hydroforni w Płonce – dodaje wójt.

Montaż instalacji o mocy 35 kW został wykonany jeszcze pod koniec grudnia 2022 r. – Obecnie jesteśmy w trakcie procedury formalnej w zakresie jej przyłączenia i uruchomienia. Całkowity koszt zadania wyniósł 158 tys. zł i w całości został pokryty z dodatkowych środków, jakie gmina otrzymała na zadania związane z dostarczaniem wody – zaznacza Kucharczyk.

Dzięki inwestycji rachunki za prąd zużywany w przepompowni w Płonce mają być dużo niższe. (kg)

News will be here