Przepytają rolników

Urząd Statystyczny w Lublinie rozpoczął coroczne ankietowe badania rolne. Przez kilka następnych miesięcy będzie pytał rolników m.in. o ilość zwierząt gospodarskich, powierzchnię zasiewów oraz używane nawozy i środki ochrony roślin. Ankieterzy apelują do rolników, aby nie odsyłali ich z kwitkiem, bo zebrane od nich informacje przekładają się na pieniądze dla rolnictwa.

– Celem tych badań jest m.in. pozyskanie danych na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej oraz kształtowania polityki żywnościowej kraju. Dane z badań w dalszej perspektywie mają też wpływ na pieniądze, bo przekładają się również na wielkość dotacji dla rolnictwa – mówi Beata Kwiatuszewska z Urzędu Statystycznego w Lublinie.
Ankieterzy mogą zapytać rolników m.in. o powierzchnię zasiewów poszczególnych upraw, zwierzęta gospodarskie, zużycie nawozów i środków ochrony roślin, ceny zakupu i dzierżawy gruntów rolnych, czy plony niektórych roślin. Zgodnie ustawą o statystyce publicznej rolnicy nie mają prawa odmówić ankieterowi udzielenia informacji.
– Bywa, że jest z tym problem. Ale rolnicy muszą pamiętać, że we wszystkich prowadzonych przez nas badaniach bezwzględnie obowiązuje zasada prawnego zapewnienia tajemnicy statystycznej. Oznacza to, że zebrane w trakcie badań dane nie będą wykorzystywane do innych celów niż statystyczne. Poza tym są one od razu wgrywane do systemu i nie są nigdzie poza nim przechowywane. Badania zostaną przeprowadzone w gospodarstwach rolnych wybranych drogą losowania. Szukamy tzw. grup reprezentatywnych. Zdarza się, że jakiś rolnik bierze udział w takim badaniu co roku, lub co dwa, ale wynika to z tego, że jest reprezentatywny, czyli z punktu widzenia statystyki bardzo ważne jest to, co robi – dodaje B. Kwiatuszewska.
Badania będą realizowane przez Internet, telefonicznie lub osobiście przez pracownika US w Lublinie wyposażonego w legitymację oraz upoważnienie do wykonania badania. Tożsamość ankietera i teleankietera można sprawdzić pod nr tel. 22 279 99 99. (kw)