Prześwietlamy portfele dyrektorów

Elżbieta Hanc, dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych, ma 35 tysięcy złotych oszczędności oraz dom o powierzchni 220 metrów kwadratowych (wartość 750 tysięcy złotych). Działka, na której stoi dom, ma powierzchnię 15 arów oraz wartość 170 tysięcy złotych. W ubiegłym roku zarobiła w szkole około 94 tys. złotych. Jeździ Oplem Mokka z 2015 roku. Nie ma kredytów.


Anna Smolińska, dyrektor Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego, ma około 90 tysięcy złotych oszczędności oraz mieszkanie o powierzchni 63 metrów kwadratowych (wartość 280 tysięcy złotych). Jest właścicielką siedliska o powierzchni 20 arów, na którym stoi dom o powierzchni 50 metrów kwadratowych (wartość 85 tysięcy złotych) oraz garażu o powierzchni 14 metrów kwadratowych i wartości 20 tysięcy złotych. W ubiegłym roku zarobiła nieco ponad 93 tysiące złotych w szkole, ponad tysiąc pobrała z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a ok. 1,5 tys. zarobiła na umowie zleceniu. Jeździ Chevroletem Captiva z 2008 roku. Nie ma kredytów.

Barbara Sieńko, dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, ma 18 tysięcy złotych oszczędności oraz dom o powierzchni 180 metrów kwadratowych (wartość 300 tysięcy złotych). Ma również mieszkania o powierzchni 48 i 38 metrów kwadratowych. Ich łączna wartość to 530 tysięcy złotych. Jest również właścicielką gospodarstwa rolnego o powierzchni 4,15 ha (wartość 300 tysięcy złotych), w którym stoi budynek gospodarczy o wartości 40 tysięcy złotych. W ubiegłym roku uzyskała z tego tytułu 4 tysiące złotych dochodu. W ubiegłym roku zarobiła 90 tysięcy złotych w szkole, prawie 5 tysięcy z tytułu „działalności wykonywanej osobiście”, ponad tysiąc z innych źródeł; a 13,5 tys. z wynajmu mieszkania. Jeździ Fiatem Punto z 2012 roku i Hondą Civic z 2008 roku. Spłaca kredyt hipoteczny w PKO BP – według stanu na 31 grudnia ubiegłego roku do spłaty zostało prawie 93 tysiące złotych oraz kredyt hipoteczny w BPH (do spłaty zostało prawie 193 tysiące złotych).

Anna Wawruch-Lis, dyrektor Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych, ma 30 tysięcy złotych oszczędności oraz dom o powierzchni 120 metrów na działce o powierzchni około 10 arów (wartość 448 tysięcy złotych). W ubiegłym roku zarobiła 106 tysięcy złotych w szkole; prawie 36 tysięcy złotych na umowach zlecenie i o dzieło; 1,5 tys. złotych uzyskała z najmu oraz ponad 2 tysiące z prawa autorskich. Jeździ Toyotą Auris z 2014 roku. Spłaca prawie 48 tysięcy franków szwajcarskich kredytu hipotecznego w PKO BP.

Elżbieta Sękowska, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego, ma imponujące oszczędności. Zgromadziła w funduszach inwestycyjnych, na lokatach i rachunkach bankowych aż 276 tysięcy złotych. Ma dom o powierzchni 141 metrów kwadratowych na działce o powierzchni 10 arów (wartość 700 tysięcy złotych). W ubiegłym roku zarobiła w szkole prawie 111 tysiące złotych. Jeździ Toyotą Auris z 2011 roku. Spłaca pożyczkę na cele konsumpcyjne w Banku Pekao, stan zadłużenia na koniec 2018 roku wynosił prawie 4 tysiące złotych.

Opracował Grzegorz Rekiel