Przetarg na ekspresówkę S17 do powtórki

Węzeł Krasnystaw Północ i Izbica na wizualizacji przygotowanej przez Mosty Katowice

Krajowa Izba Odwoławcza wydała wyrok nakazujący lubelskiej GDDKiA unieważnienie przetargu na realizację dwóch odcinków drogi ekspresowej S17: Piaski-Łopiennik oraz Krasnystaw-Izbica. – Po zapoznaniu się z uzasadnieniem do wyroku podejmiemy decyzję, co do dalszych działań, zmierzających do wyłonienia wykonawców – mówi Łukasz Minkiewicz, rzecznik lubelskiego oddziału GDDKiA.

W przetargach na budowę drogi ekspresowej s17 na odcinkach: Piaski-Łopiennik Górny oraz Krasnystaw-Izbica, wpłynęły w sumie 23 oferty. Ich sprawdzenie i ocenę przeprowadzano według czterech kryteriów: cena (waga kryterium – 60 procent), przedłużenie okresu gwarancji jakości na obiekty mostowe (20 procent) oraz inne elementy np. ekrany akustyczne (20 procent). W rozstrzygniętym w styczniu tego roku postępowaniu na realizację odcinka Piaski-Łopiennik (17 km) zwyciężyła firma Intercor z Zawiercia, której oferta opiewała na 695,5 mln zł, a w przypadku odcinka Krasnystaw-Izbica (19 km) za najkorzystniejszą uznano ofertę Mostostalu Warszawa (936,6 mln zł). GDDKiA zapowiadała, że jeśli Urząd Zamówień Publicznych zatwierdzi te rozstrzygnięcia, inwestycje warte w sumie ponad 1,6 mld złotych ruszą w drugim kwartale tego roku. Już wiadomo, że tak się nie stanie…

– Od obu rozstrzygnięć wpłynęły do Krajowej Izby Odwoławczej odwołania firm uczestniczących w postępowaniach przetargowych. 13 lutego odwołania zostały rozpatrzone przez KIO, która nakazała GDDKiA unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszych ofert oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert. W przypadku odcinka Krasnystaw-Izbica orzekła także, że Mostostal Warszawa podlega wykluczeniu z udziału w dalszym postępowaniu – informuje Łukasz Minkiewicz, rzecznik prasowy lubelskiego oddziału GDDKiA.

Próbowaliśmy dowiedzieć się, co sprawiło, że KIO całkowicie wykluczyło Mostostal z dalszych czynności. Rzecznik Minkiewicz szczegółów jednak nie zdradza, podając tylko paragrafy w oparciu o które wydano taką decyzję. To art. 109 ust. 1 pkt 8 oraz art. 109 ust. 1 pkt 10 ustawy prawo zamówień publicznych. O co chodzi we wspomnianych przepisach? W skrócie mówią one, że z postępowania przetargowego można wykluczyć firmę, która „w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadziła zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji” lub która „w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawiła informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia”.

– W związku z wyrokiem będziemy musieli wykonać dodatkowe czynności, co wymagać będzie czasu. Na tę chwilę trudno określić, o ile wydłuży się postępowanie, czekamy na uzasadnienie wyroku. Chcemy w tym roku wyłonić wykonawcę i podpisać umowę – dodaje Minkiewicz.

Przypomnijmy, odcinek S17 z Piask do Łopiennika ma mieć 16,6 km długości i będzie przebiegać nowym śladem, wzdłuż obecnej drogi krajowej nr 17. Jego początek jest zaplanowany na węźle Piaski – Wschód, który zostanie przebudowany, gdyż w tym miejscu trasa S17 będzie łączyła się z S12 w kierunku Dorohuska. Inwestycja obejmie też budowę trzech nowych węzłów drogowych: Piaski Południe, Fajsławice i Łopiennik.

Z kolei trasa ekspresowa z Krasnegostawu do Izbicy ma liczyć 18,8 km. Rozpocznie się ona w Zakręciu przed Krasnymstawem. Początkowo droga będzie przebiegać po śladzie obecnej „siedemnastki”, następnie przekroczy rzekę Żółkiewkę i od zachodniej strony ominie m.in. Latyczów, Dworzyska, Tarnogórę i Izbicę. Przekroczy linię kolejową nr 69 relacji Rejowiec – Hrebenne i zakończy się na przecięciu z obecną DK17 w okolicach Krasnego. W ramach inwestycji powstaną też trzy węzły: Krasnystaw Północ, Krasnystaw Południe oraz Izbica. Pierwszy z nich jest zaplanowany w pobliżu restauracji Mc Donald`s i stacji paliw Orlen. Tam też ma powstać Miejsce Obsługi Podróżnych. Drugi z węzłów jest przewidziany natomiast nieopodal Krasnostawskiej Spółdzielni Mleczarskiej.

(kg)

News will be here