Przetarg na przedłużenie ul. Lubelskiego Lipca ‘80 ponowiony

Inwestycja, na którą miasto dostało 65 mln zł dofinansowania z rządowego programu Polski Ład ma mocno pod górkę. W pierwszym przetargu na jej wykonanie najtańsza oferta opiewała na 97,9 mln zł i była aż o ponad 26 mln zł wyższa niż kwota zarezerwowana przez Ratusz.

– Nie rezygnujemy z tej inwestycji. Po zmianie sposobu finansowania tego zadania, mając na względzie zapisy Wieloletniej Prognozy Finansowej, ogłaszamy kolejne postępowanie przetargowe. To niezbędny krok formalny, który ostatecznie pozwoli wyłonić wykonawcę zadania i rozpocząć realizację tego strategicznego dla miasta projektu drogowego. Otrzymane dofinansowanie ze środków Programu Inwestycji Strategicznych jest nadal obowiązujące i w żaden sposób na ten moment niezagrożone. Nowy odcinek obsłuży ruch drogowy, w tym komunikację publiczną oraz będzie łącznikiem z istniejącym dworcem PKP i budowanym obecnie Dworcem Metropolitalnym. Usprawni również dojazd do obiektów sportowo-rekreacyjnych, takich jak stadion Arena Lublin oraz Park Ludowy – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydent Miasta Lublin.

Zgodnie z niezmienionym przez urzędników planem nowy odcinek ul. Lubelskiego Lipca ’80 pobiegnie równolegle do istniejącej ul. Krochmalnej. Drogowcy wybudują tu szeroką jezdnię, z trzema pasami ruchu w obu kierunkach, które zostaną oddzielone pasem rozdziału. Na skrajnych pasach planowane jest wyznaczenie tzw. bus pasów. Przewidziano także wykonanie obustronnych chodników, asfaltowych ścieżek rowerowych, zatok przystankowych o nawierzchni z betonu cementowego czy wykonanie oświetlenia ulicznego w energooszczędnej technologii LED. Ponadto projekt zakłada budowę nowych sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach z ul. Cukrowniczą i z ul. Włościańską, a także przebudowę przyległych odcinków ulic: Ciepłej, Włościańskiej, Przeskok i Dzierżawnej.

Na oferty miasto czeka do 20 lutego. Na zrealizowanie inwestycji wybrany wykonawca będzie miał 21 miesięcy.

Marek Kościuk

News will be here