Przetarg na śmieci

Miasto ogłosiło przetarg na wywóz i zagospodarowanie śmieci w dziesięciu dzielnicach. Od stycznia mają tam obowiązywać nowe zasady segregacji odpadów.


Przypomnijmy: przy wywozie śmieci miasto jest podzielone na siedem sektorów. W czterech z nich firmy odbierające odpady zostały już wyłonione. W trzech konieczne okazało się przeprowadzenie ponownego postępowania. To sektory: trzeci – Czechów Południowy, Czechów Północny, Sławin; czwarty obejmuje dzielnice – Stare Miasto, Wieniawa, Śródmieście, Za Cukrownią; a także piąty – dzielnice: Czuby Północne, Węglin Północny i Węglin Południowy.

Jednocześnie, od stycznia 2019 roku mają tam obowiązywać nowe zasady segregacji odpadów. Obowiązują one już w tych dzielnicach, gdzie wyłoniono firmy odbierające śmieci. Mieszkańcy będą musieli je wrzucać do pięciu pojemników: papier (niebieski), szkło (zielony), tworzywa sztuczne i metale (żółty), odpady ulegające biodegradacji (brązowy) oraz odpady zmieszane (inny kolor, odmienny od pozostałych).

Firmy mogą zgłaszać swoje oferty do 13 września. Umowa ma obowiązywać do końca czerwca 2021 roku. Opr. GR