Przeżyła cały wiek

Uroczystość upłynęła w ciepłej i rodzinnej atmosferze, rozpoczęła się mszą świętą w intencji jubilatki w parafialnym kościele w Dołhobrodach, a zakończyła przyjęciem dla rodziny, bliskich, sąsiadów i zaproszonych gości, na którym nie zabrakło urodzinowego tortu oraz życzeń 200 lat życia.


Podczas uroczystości jubilatka nie kryła wzruszenia i radości z odwiedzin i powinszowań, otrzymała również mnóstwo życzeń i prezentów. W świętowaniu urodzin, oprócz licznie zgromadzonej rodziny, brali także udział przedstawiciele władz samorządowych na czele z wójt Grażyną Kowalik, kierownik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we Włodawie Maryla Łopąg, proboszcz parafii Rzymsko-Katolickiej w Dołhobrodach Dariusz Karbowiak.

Zgromadzeni złożyli gratulacje oraz życzyli dalszych, długich lat życia spędzonych w zdrowiu i szczęściu rodzinnym. List gratulacyjny z okazji setnych urodzin przesłał także premier Mateusz Morawiecki. (b)