Przy wjeździe na Okszowską stanie stacja paliw?

W tym miejscu mógłby powstać wjazd do planowanej stacji

Urząd Miasta Chełm prowadzi postępowanie dotyczące wydania pozwolenia na budowę nowej stacji paliw. Miałaby ona powstać przy ulicy Okszowskiej, w bliskim sąsiedztwie Alei Przyjaźni.

Chodzi dokładnie o działki o numerach ewidencyjnych 79/2, 80, 85/1 o łącznej powierzchni ponad 2,3 tys. mkw. położone nieopodal rodna u zbiegu ul. Okszowskiej i Alei Przyjaźni od strony SM Bieluch. Inwestor, którym jest krakowska spółka Estate Iny, chciałby tam postawić budynek handlowy i dystrybutory z olejem napędowym, benzyną i gazem LPG. To, czy inwestycja dojdzie do skutku, nie jest jednak przesądzone.

Firma jest na etapie starania się o tzw. decyzję środowiskową, a opiniujące wniosek Wody Polskie i Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmie zwróciły się o jego uzupełnienie i dodatkowe informacje. Organy te poprosiły m.in. o wyjaśnienia dotyczące warunków gruntowo-wodnych terenu pod planowaną inwestycję, poziomu hałasu i ewentualnych konfliktów społecznych spowodowanych bliskością zabudowy jednorodzinnej, a w związku z tym wydłużono termin rozpatrzenia sprawy. (w)