Przy Zamojskiej stanie apartamentowiec?

Procedura wydania wuzetki dla zabudowy tego miejsca wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym została wszczęta po raz drugi

Prywatny inwestor chce postanowić apartamentowiec z podziemnym garażem i lokalami usługowymi na parterze na działkach między ulicą Wesołą, a klinem między zbiegiem ulic Bernardyńskiej, Zamojskiej i Wyszyńskiego. To jedna z ostatnich niezbudowanych parceli w samym centrum Lublina, objętym nadzorem konserwatorskim.

Dokładnie chodzi o trzy działki od południa sąsiadujące z murem Browarów Perła przy ulicy Bernardyńskiej, od wschodu ze zbiegiem ulic Bernardyńskiej, Zamojskiej i Wyszyńskiego, a od zachodu z ulicą Wesołą. Dziś są niezabudowane, zaniedbane, porastają trawą, a między nimi stoi stara, nadszarpnięta zębem czasu oficyna.

Miejsce nie jest wizytówką śródmieścia, ale to jedna z ostatnich niezbudowanych parceli w ścisłym sercu miasta. Prywatny inwestor chce ją zabudować wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym z możliwością lokalizacji nieuciążliwych usług w poziomie parteru, z garażem podziemnym, murem oporowym, wiatą śmietnikową. Wjazd do obiektu byłby od strony ul. Wesołej. Pierwszy wniosek o wydanie przez miasto tzw. wuzetki, czyli decyzji o warunkach zabudowy dla wskazanych działek wpłynął do Ratusza jeszcze w 2018 r. W lutym 2019 r. postępowanie zostało zawieszone w celu uzyskania dodatkowych wytycznych konserwatora zabytków, a w październiku 2021 r. wnioskodawca wycofał swój wniosek. Teraz złożył nowy.

– Wniosek o ustalenie warunków zabudowy dotyczący nieruchomości położonych przy ul. Bernardyńskiej 17, ul. Zamojskiej 19 i ul. Wesołej 6 został złożony przez osobę fizyczną – informuje Anna Czerwonka z lubelskiego Ratusza. – Przygotowany został projekt decyzji, który zgodnie z wymogami przekazany został do uzgodnienia Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków oraz Zarządowi Dróg i Mostów w Lublinie.

– W projekcie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy inwestycja została określona jako budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z możliwością lokalizacji nieuciążliwych usług w poziomie parteru, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu oraz urządzeniami budowlanymi – dodaje Anna Czerwonka. Marek Kościuk

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here