Przybędzie kosmetyczek

Komisja rozpatrzyła wnioski o przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dotację z PUP na założenie swojej pierwszej w życiu firmy otrzyma 27 osób. Wśród pomysłów na biznes przeważają usługi, głównie kosmetyczne.

Urząd pracy wraca do… pracy po lockdownie. W ubiegłym tygodniu odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, rozpatrującej wnioski o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

– Rekrutacja wniosków rozpoczęła się od stycznia, jednak z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju została wstrzymana do odwołania – tłumaczy Barbara Gil, o.o. dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie.

Niestety, koronawirus mocno skomplikował sytuację, jeśli chodzi o dofinansowanie z urzędu pracy. Po odwieszeniu pierwszego naboru wniosków, dopiero latem PUP podpisał pierwsze umowy z bezrobotnymi. Pieniądze na założenie firmy otrzymało 13 osób, część mikroprzedsiębiorstw już ruszyła. Teraz komisja wyłoniła kolejnych 27 osób. – Przed podpisaniem umowy o przyznanie środków na podjęcie działalności zostaną objęte szkoleniem „ABC Przedsiębiorczości”. Zakres proponowanych przez nich pomysłów biznesowych jest bardzo szeroki. Przeważają działalności usługowe. Najczęściej pojawiają się wnioski z zakresu usług budowlanych i kosmetycznych – mówi Gil.

Kolejny termin rekrutacji (III nabór) zaplanowano w dniach 24-28 sierpnia, dlatego trzeba się spieszyć. Tegoroczna pula przewiduje przyznanie 87 osobom dotacji w łącznej kwocie 2 125 000 złotych. Warto pamiętać, że przy rozdzielaniu dotacji komisja bierze pod uwagę m.in. rentowność w danej branży. Nie oznacza to jednak wyłączenia jakiejkolwiek branży z dofinansowania. Każdy przypadek jest jednak rozpatrywany indywidualnie i jeśli wnioskodawca dobrze się przygotuje do prowadzenia swojego biznesu oraz przekona komisję, że jego działalność ma duże szanse powodzenia na rynku, to nic nie stoi na przeszkodzie, by otrzymał pieniądze na start. (pc)