Przybyło kaprali

W 19. NBOT w Chełmie zakończyła się III edycja kursu podoficerskiego SONDA. Kandydaci na pierwszy stopień podoficerski przez trzy miesiące szlifowali taktykę pola walki, regulaminy, musztrę i ćwiczyli strzelanie.

Wszystko po to przygotować młodych podoficerów do podejmowania decyzji w wymagających warunkach, precyzyjnego stawiania zadań i motywowania żołnierzy. SONDA zakończyła się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Oceniano wiedzę, zdolności przywódcze, umiejętność pracy w grupie, stawianie i rozliczanie zadań, kontrole emocji.

– W ramach trzech kursów wyszkoliliśmy na kaprali już 40 żołnierzy naszej Brygady. Teraz obowiązkiem każdego podoficera jest branie odpowiedzialności za szkolenie, morale i dyscyplinę w korpusie szeregowych i wprowadzanie ich w aspekty wojskowego rzemiosła – mówi por. Marcin Zelent, oficer prasowy 19. NBOT. (bf)

News will be here