Przybywa rodzin zastępczych

30 maja obchodzony jest Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. – Dziękujemy rodzicom zastępczym za trud włożony w wychowywanie dzieci i zachęcamy kolejne osoby do tworzenia rodzin zastępczych – mówi Waldemar Kozioł, dyrektor chełmskiego MOPR.

W Chełmie funkcjonuje 58 rodzin zastępczych. Wśród nich są dwie rodziny zastępcze zawodowe, w których wychowuje się 5 dzieci, jedna rodzina zawodowa zastępcza specjalistyczna, wychowująca 3 dzieci oraz dwadzieścia rodzin zastępczych niezawodowych, wychowujących 22 dzieci. Najwięcej – 35 – jest rodzin zastępczych spokrewnionych, pod opieką których pozostaje 46 dzieci. Łącznie w rodzinach zastępczych w Chełmie wychowuje się 76 dzieci. Aby stworzyć rodzinę zastępczą należy spełniać warunki określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Najważniejszy z nich to zgoda sądu. Rodzice zastępczy nie mogą być karani, muszą przejść odpowiednie szkolenia, w tym testy psychologiczne. Aby objąć dziecko opieką rodzice zastępczy muszą też posiadać odpowiednie warunki lokalowe tzn. zapewnić wychowankowi m.in. miejsce do spania i odrabiania lekcji. Podlega to skrupulatnej kontroli. W Chełmie rocznie przybywa 2-3 rodzin zastępczych.
– Liczba rodzin zastępczych rośnie, ale nie jest to jakiś lawinowy wzrost – mówi Waldemar Kozioł, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie. – Aby stać się rodzicami zastępczymi trzeba przede wszystkim tego chcieć i być zdeterminowanym. Proces szkoleń i wszelkich przygotowań trwa dość długo. Jako MOPR popularyzujemy ruch rodzin zastępczych. Zachęcamy małżeństwa, spełniające wymagania i posiadające możliwości, aby tworzyli domy dzieciom, których naturalni rodzice nie byli w stanie tego zapewnić. Składamy podziękowania i wyrazy uznania rodzicom zastępczym za podejmowany przez nich trud wychowania. Dzieci pozostające pod ich opieką mają warunki o niebo lepsze niż w naturalnych rodzinach.
„Mamo, Tato – szukam Was!” – to hasło akcji chełmskiego MOPR promujące idee rodzicielstwa zastępczego. Szczegółowe informacje dla chętnych do tworzenia rodzin zastępczych udzielane są w Zespole do Spraw Pieczy Zastępczej MOPR w Chełmie przy ul. Jedność 43 (budynek Domu Dziecka), tel. 82 565 91 62. (mo)