Przyjeżdżają po zawód

Z roku na rok przybywa ukraińskiej młodzieży, która przyjeżdża do nas by się uczyć. I nie chodzi tylko o studentów. Coraz większym zainteresowaniem wśród młodych Ukraińców cieszą się szkoły ponadgimnazjalne. Zwłaszcza technika.

Już od kilku dobrych lat chełmskie uczelnie są chętnie wybierane przez młodzież z Ukrainy, która w studiowaniu w Polsce upatruje szans na zdobycie lepszego wykształcenia, a w konsekwencji i pracy. Okazuje się, że coraz większym zainteresowaniem wśród ukraińskiej młodzieży cieszą się również szkoły ponadgimnazjalne.
– Rzeczywiście przybywa w Chełmie uczniów z Ukrainy – potwierdza Augustyn Okoński, dyrektor Wydziału Oświaty w chełmskim magistracie. – Obecnie jest ich siedemdziesięciu kilku. Najwięcej w Zespole Szkół Technicznych, Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich oraz Zakładzie Doskonalenia Zawodowego.
– Mamy obecnie 38 takich uczniów – mówi Lech Mazurek, dyrektor ZDZ w Chełmie. – W pierwszym roku kiedy przeprowadziliśmy nabór Ukraińców było ich tylko 11, więc wzrost jest znaczny. Pochodzą z różnych rejonów Ukrainy – tych bliskich jak Łuck, czy Równe, ale są też uczniowie z Kijowa.

Dyrektor ZDZ dodaje, że obecność w placówce ukraińskiej młodzieży to nie kwestia przypadku, ale efekt współpracy z polonijnymi organizacjami na Ukrainie oraz spotkań organizowanych w tamtejszych szkołach.
– Nie zawsze jest to łatwe, bo nie wszystkie szkoły są chętne, aby nas u siebie gościć. Ukraiński system edukacji to 12 klas. Jeśli uczniowie decydują się kontynuować naukę u nas, robią to po 9 klasie, więc szkoły automatycznie ich tracą – tłumaczy L. Mazurek.
Zasadniczo młodzi Ukraińcy nie różnią się od młodych Polaków, ale jak przyznają dyrektorzy szkół daje się czasem zauważyć, że bardziej zależy im na zdobywaniu wiedzy.
– Przeważnie są to sumienni uczniowie. Mamy np. dwie uczennice z Ukrainy, których średnia ocen przekracza 5 i które mają jasno sprecyzowane plany na przyszłość, ale są i wyjątki – mówi Marta Mazurek, dyrektor ZSGiH w Chełmie.
Lech Mazurek dodaje, że uczniowie z Ukrainy często są solidniejsi i mają lepszą motywację do nauki.
– Wiedzą, po co przyjeżdżają do Polski – chcą zapracować na lepszą przyszłość. Uczą się całkiem nieźle, biorąc pod uwagę, że znajomość języka polskiego mają opanowaną w różnym stopniu. Aby ułatwić im zdobywanie wiedzy i sam pobyt w Polsce organizujemy dla nich dodatkowe zajęcia języka polskiego.
Takie zajęcia odbywają się we wszystkich chełmskich szkołach, które mają u siebie obcokrajowców.

W ZDZ najchętniej wybieranymi przez młodych Ukraińców kierunkami kształcenia są technik mechanik oraz technik żywienia i usług gastronomicznych; w ZSGiH technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej. Zgodnie z polskim prawem cudzoziemcy mogą korzystać z nauki i opieki we wszystkich publicznych szkołach i przedszkolach do ukończenia 18 lat lub ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej na warunkach takich samych jak obywatele polscy, a miasto otrzymuje na nich subwencję. (kw)