Przymuszą do walki z pandemią

Na apelach się nie skończy. Starostwo w Krasnymstawie informuje, że wojewoda lubelski poszukuje kadry medycznej gotowej do podjęcia pracy w szpitalu tymczasowym dla pacjentów chorych na covid-19. Lekarzom, którzy się nie podporządkują, grozi kara w wysokości nawet 30 tys. zł!

Już przed wybuchem pandemii wiadomo było, że krasnostawski szpital cierpi na brak lekarzy. Teraz jest jeszcze gorzej. Ze strony SP ZOZ w Krasnymstawie dowiadujemy się bowiem, że szpital szuka lekarzy specjalistów w zakresie: ginekologii i położnictwa, anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, radiologii i diagnostyki obrazowej, chorób płuc, chirurgii ogólnej, medycyny ratunkowej i lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. – Serdecznie zapraszamy do podjęcia negocjacji w celu nawiązania współpracy z naszym Szpitalem. Kontakt SPZOZ Krasnystaw, ul. M. Sobieskiego 4, 22-300 Krasnystaw, tel.82 576 2170, sekretariat@spzozkrasnystaw.pl – czytamy w ogłoszeniu.

W tym samym czasie starostwo w Krasnymstawie informuje, że wojewoda lubelski poszukuje kadry medycznej gotowej do podjęcia pracy w organizowanym szpitalu tymczasowym dla pacjentów chorych na covid-19 z terenu województwa lubelskiego.

– W związku z eskalacją epidemii choroby wywołanej wirusem SARS CoV-2, zaistniała konieczność podjęcia na terenie całego kraju działań na niespotykaną dotąd skalę i przyjęcia niestandardowych rozwiązań. Jednym z nich jest tworzenie szpitali tymczasowych. Obecnie w wielu placówkach opieki zdrowotnej występują niedobory łóżek oraz kadry medycznej.

Rosnąca liczba chorych w powiązaniu z czasowym wyłączeniem z pracy personelu medycznego, spowodowanym chorobami, izolacją lub kwarantanną, pomimo wielkiego wysiłku i poświęcenia czynnych pracowników oraz społecznej solidarności, prowadzi do trudnej sytuacji w zakresie opieki nad pacjentami – czytamy w oświadczeniu zamieszczonym na stronie powiatu. W związku z zaistniałą sytuacją wojewoda lubelski pilnie poszukuje osób gotowych do podjęcia pracy w organizowanym w Lublinie szpitalu tymczasowym dla pacjentów chorych na covid-19.

Co jeżeli chętni się nie pojawią? Wtedy wojewoda sam podejmie decyzję o przeniesieniu konkretnego lekarza do wspomnianego, tymczasowego szpitala. – Do pracy przy zwalczaniu epidemii mogą zostać skierowani pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne oraz osoby, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, a także inne osoby, jeżeli ich skierowanie jest uzasadnione aktualnymi potrzebami podmiotów kierujących zwalczaniem epidemii – informuje wojewoda.

Osobie skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż 150 procent przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy. Oprócz zachęt przewidziano też kary. Pracownikom medycznym, którzy nie stawią się na wezwanie wojewody, grozi grzywna w wysokości do 5 tys. zł oraz kara administracyjna od 5 tys. zł do 30 tys. zł. – Ponadto na osobę, która w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie wykonuje decyzji o skierowaniu do pracy, może zostać nałożona kara pieniężna w wysokości od 5 tys. zł do 30 tys. zł – czytamy w oświadczeniu wojewody. (i)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here