Przypominają zapomnianych

Przyzwyczailiśmy się do obecności kwestujących z puszkami na polskich ulicach. Zobaczymy ich niedługo, bo w dniach 1-3 listopada, głównie na cmentarzach, choć nie tylko – lubelska Fundacja im. Kazimierza Wielkiego, już po raz szósty organizująca zbiórkę publiczną „Przywracamy pamięć o Żołnierzach Wyklętych”, będzie prowadziła swoją akcję we wszystkich miejscach publicznych na terenie całej Polski.


Celem zbiórki jest zgromadzenie środków mających posłużyć upowszechnianiu wiedzy na temat żołnierzy podziemia niepodległościowego z lat 1939–1963 – głównie Żołnierzy Wyklętych, upamiętnianiu ich pamięci oraz pielęgnowaniu ich tradycji. Umożliwią one prowadzenie prac remontowo-budowlanych oraz zakup potrzebnych do nich materiałów, budowę oraz remont nagrobków, zakup i wykonanie pomników oraz tablic pamiątkowych, powstawanie malowideł ściennych – murali, organizację edukacyjnych i popularnonaukowych wykładów oraz spotkań otwartych z historykami i kombatantami, jak również sesji historycznych, organizację uroczystości rocznicowych i innych form upamiętniania (pokazy grup rekonstrukcji historycznej, marsze i rajdy pamięci, koncerty, konkursy tematyczne).

Zebrane fundusze umożliwią również przygotowanie, wydanie i nieodpłatne rozpowszechniania w szkołach, bibliotekach i wśród młodzieży broszur edukacyjnych, popularnonaukowych i naukowych. W planach jest także produkcja fabularyzowanego filmu dokumentalnego o losach żołnierzy podziemia antykomunistycznego przeznaczonego do wykorzystania w szkołach oraz opracowanie i wydanie kolejnych dokumentów źródłowych dowództwa NSZ, które posłużą w pracy badaczom, studentom, publicystom i dziennikarzom.

Akcja ma wymiar ogólnopolski, ale osoby biorące udział w zbiórce mogą wskazać cele zgodne z założeniami zbiórki, na które może być wydatkowana połowa zebranych przez nie środków. Reszta zostanie przeznaczona na sfinansowanie inicjatyw ogólnopolskich zgodnych z celami zbiórki.

Kwestujący będą legitymowali się wystawionym przez Fundację i opatrzonym jej logo identyfikatorem osoby kwestującej ze zdjęciem oraz numerem zbiórki publicznej. Puszki w momencie zbiórki będą opieczętowane. Otwierane będą komisyjnie. Akcję można wesprzeć także poprzez wpłaty na konto Fundacji im. Kazimierza Wielkiego (numer konta na jej stronie internetowej).

Zbiórka publiczna „Przywracamy pamięć o Żołnierzach Wyklętych” jest zbiórką permanentną i trwa aż do momentu zamknięcia jej przez organizatora. Chętni do wzięcia udziału w kweście mogą do niej w każdej chwili dołączyć. Może być prowadzona także na terenie szkół, kościołów, urzędów, zakładów przemysłowych za zezwoleniem ich dyrektorów, właścicieli czy innych osób decyzyjnych. Organizatorzy liczą na ich dobrą wolę i chęć wsparcia ich inicjatywy.

Joanna Dudziak

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here