Przysięga na trójstyku granic

Tylko w kilku miejscach w Polsce, tak jak we Włodawie, stykają się granice trzech państw. Ale włodawski trójstyk jest wyjątkowy, bo od ponad roku za naszą granicą z Ukrainą toczy się wojna, a granicy z Białorusią musimy pilnować przed naporem uchodźców i działaniami sabotażowymi. I to w tym miejscu, 20 maja, odbędzie się kolejna przysięga żołnierzy 19. Nadbużańskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Przysięga wojskowa to najważniejsza uroczystość dla każdego żołnierza. A słowa roty przysięgi to najważniejsza deklaracja wypowiadana w wojskowej karierze. Nabiera ona wyjątkowego znaczenia w obliczu konfliktu zbrojnego, który od ponad roku toczy się na Ukrainie.

20 maja deklarację „strzeżenia granic Polski” wypowiedzą kolejni żołnierze 19. Nadbużańskiej Brygady Obrony Terytorialnej – 34 terytorialsów, którzy 5 maja rozpoczęli szkolenie podstawowe i 15 terytorialsów, którzy w marcu, jako pierwsi w tym roku, rozpoczęli szkolenie weekendowe.

Przysięgę zaplanowano na włodawskim rynku tzw. czworoboku. Miasto znane jest jako kolebka trzech kultur. A leży na trójstyku granic: Polski, Ukrainy i Białorusi. To wyjątkowe i symboliczne miejsce. Za naszą wschodnią granicą na Ukrainie toczy się wojna, a granicy z Białorusią musimy strzec przed akcjami sabotażowymi i kryzysem migracyjnym.

Uroczystości rozpoczną się punktualnie o godzinie 12.00 defiladą pododdziałów 19. NBOT. Na przybyłych gości czeka sporo atrakcji. Nadbużańska Brygada przygotuje pokaz sprzętu wojskowego, punkt informacyjno-rekrutacyjny, w którym zainteresowani będą mogli zapoznać się z zasadami i warunkami służby w WOT. Nie zabraknie wojskowej grochówki. A przed przysięgą, od godziny 8.00 do 12.00, honorowi dawcy będą mogli skorzystać z okazji, aby oddać krew. (f)

News will be here