Rada miasta w młode ręce

6 kwietnia w sali sejmikowej urzędu miasta Krasnystaw odbyła się pierwsza sesja młodzieżowej rady miasta trzeciej kadencji. Głównym celem posiedzenia był wybór prezydium oraz komisji rewizyjnej rady. W spotkaniu uczestniczyli młodzi radni, wyłonieni na podstawie wyborów przeprowadzonych w krasnostawskich gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, opiekunowie młodzieży i dyrektorzy szkół, burmistrz Hanna Mazurkiewicz oraz przewodniczący rady miasta Edward Kawęcki. W wyniku głosowania przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta została Natalia Sulowska, wiceprzewodniczącym – Michał Sadowski, a sekretarzem – Urszula Pawlak. W skład komisji rewizyjnej weszli: Agata Mazurek, Maciej Kowalczyk i Wiktoria Kubina. – Młodzieżowa rada miasta została powołana po to by krasnostawska młodzież mogła wywierać większy wpływ na sprawy swojego miasta ucząc się przy tym odpowiedzialności, zaangażowania i zasad funkcjonowania demokracji – zauważa radny Marcin Wilkołazki, który wraz z sekretarzem miasta Krasnystaw Krzysztofem Gałanem opiekuje się młodzieżową radą. – To pozwala na kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich przy udziale bardziej doświadczonych osób dorosłych.Gałan i Wilkołazki chcą zapewnić młodym radnym większe możliwości zaangażowania się w życie miejskiego samorządu w obszarach, które bezpośrednio ich dotyczą. – Chodzi np. o działalność KDK, MOSiR, organizację wydarzeń kulturalnych, sportowych, współpracę z organizacjami pozarządowymi, działalność ekologiczną, czy budżet obywatelski – precyzuje Wilkołazki.
Młodzieżową Radę Miasta III kadencji tworzą: Oliwia Iskra, Agata Mazurek, Kinga Pintal, Maciej Kowalczyk, Klaudia Humin, Iga Tracz, Michał Sadowski, Natalia Sulowska, Wiktoria Kubina, Urszula Pawlak, Dominika Gaweł, Piotr Frańczak, Kinga Weremko, Patryk Szumiło i Mateusz Gonciarz.