Radni i burmistrz znaleźli kompromis

Rada Miasta Krasnystaw z burmistrzem Danielem Miciułą

Zamiar wykreślenia z tegorocznego budżetu Krasnegostawu i Wieloletniej Prognozy Finansowej dwóch przedsięwzięć, na realizację których od lat czekają mieszkańcy, wywołał w mieście spore poruszenie. Chodzi o dokumentacje projektowe na budowę drogi łączącej ul. Okrzei z ul. Kazimierza Jagiellończyka i budowę ul. Bojarskiego. Ostatecznie znaleziono kompromisowe rozwiązanie dające szansę, że oba opracowania uda się wykonać jeszcze w tym roku.

Jedną z ważniejszych spraw, jaką radni miasta Krasnystaw zajmowali się w ubiegłym tygodniu były zmiany w tegorocznym budżecie miasta i Wieloletniej Prognozie Finansowej. Nowelizacja, zakładająca wykreślenie z budżetu i WPF dwóch ważnych inwestycji, były przygotowane jeszcze za kadencji burmistrza Roberta Kościuka i były efektem przeprowadzonych przetargów na wyłonienie wykonawców. Oferty cenowe, jakie wpłynęły do miasta, znacznie przewyższały kwoty zaplanowane w budżecie na 2024 roku. W przypadku dokumentacji dla ul. Bojarskiego najniższa cena wyniosła 115 000 zł, a urzędnicy planowali wydać na to zadanie 50 000 zł. Jeśli chodzi o łącznik między Okrzei, a Jagiellończyka najtańsza oferta na opracowanie dokumentacji opiewała na 105 000 zł, przy zakładanych kosztach w kwocie 60 000 zł.

– Poprzednie władze miasta nie zdecydowały się na zwiększenie wydatków i zabezpieczenie kwot równym złożonym ofertom, co umożliwiłoby podpisanie umów z projektantami. W związku z tym postępowania na wybór wykonawców prac projektowych zostały unieważnione – wyjaśnia Daniel Miciuła, nowy burmistrz Krasnegostawu. – Zapewne decyzja taka została podjęta ze względu na trudną sytuację budżetu miasta i brak wolnych środków, które można było przesunąć na ten cel.

Sprawa, w ubiegły poniedziałek stanęła na posiedzeniu połączonych komisji stałych rady miasta. Po dyskusji odstąpiono od całkowitego wykreślenia obydwu zadań z budżetu i WPF na rzecz ich przesunięcia na przyszły rok, ale na komisji za takim rozwiązaniem zagłosowali tylko radni PZK, a „Krasnostawianie”, którzy w radzie mają większość, wstrzymali się od głosu.

– Taka zmiana, choć w dobrym kierunku, była niewystarczająca, gdyż przesunięcie zadań na rok następny nie było powiązane z aktualizacją przeznaczonych na ten cel kwot. To zaś stwarzało zagrożenie, że skoro przeznaczone na ten cel środki okazały się za niskie w roku bieżącym, to tym bardziej będą niewystarczające w roku przyszłym – wyjaśnia stanowisko „Krasnostawian”, lider klub i przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw, Marcin Wilkołazki.

Już na samej sesji przewodniczący Wilkołazki złożył formalny wniosek, aby w wykazie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2025, w pozycjach dotyczących przygotowania dokumentacji projektowej dla łącznika na osiedlu Jagiellońskim oraz dokumentacji technicznej budowy ul. Bojarskiego zapisać kwoty po 120 tys. zł, na każde zadanie i wykonać je w trybie dwuletnim, tzn. procedura wyłonienia wykonawcy i rozpoczęcie prac projektowych w roku bieżącym, a zapłata projektantom w roku w przyszłym.

Takie rozwiązanie spodobało się wszystkim radnym.

– Wniosek został jednogłośnie przyjęty przez radę i problem dzięki temu został rozwiązany, a wszystkie uchwały podjęte – mówi przewodniczący Wilkołazki.

– Udało się wypracować kompromisowe rozwiązanie, które pozwoli na kontynuacje prac nad budową tych dwóch ulic bez zwiększania w tym roku i tak niemałego deficytu budżetowego – mówi burmistrz D. Miciuła, który raz jeszcze podkreśla, że nie był autorem propozycji usunięcie obu zadań z budżetu. (kg, d)

News will be here