Radni też radzi z diet, ale jest apel o umiar

(26 listopada) Sesja Rady Gminy we Włodawie odbyła się jak zwykle ostatnio – w formie zdalnej za pomocą łącza internetowego. Na sesji „pod prąd” poszedł radny Dariusz Makarewicz, apelując o niższe diety.

Obrady nieoczekiwanie rozpoczął komendant Placówki Straży Granicznej we Włodawie mjr Jarosław Budzyński, składając „meldunek” z granicy: – Sytuacja jest w miarę stabilna, co nie znaczy, że nic się nie dzieje. Jesteśmy jednak na tyle skuteczni, że udaje nam się zniechęcać chętnych do nielegalnego przekraczania granicznej rzeki Bug. Tzw. trójstyk jest szczególnie narażony na próby przekraczania. Wojsko buduje u nas tzw. zapory i mają być zbudowane na całym odcinku Bugu. Jak się wydaje stan, który nie jest normalny, zapewne zostanie u nas niestety na dłużej. Rozumiemy jednak, że z tą sytuacja wiąże się także i uciążliwość dla mieszkańców, chociażby w postaci niszczenia dróg przez ciężki sprzęt służbowy.

Radny Dariusz Makarewicz zapytał przy okazji komendanta o ograniczenia w dostępie do swojej własności przy granicy, np. w Orchówku. Dopytywał też o możliwości wędkowania na tej rzece.

– Ograniczenie prawa własności raczej nie ma miejsca, bo budowana zapora dotyka niemal bezpośrednio wody – mówił major. – Wędkowanie może być ograniczone, ale nie znamy jednak dziś szczegółów. Liczę również, że na najbliższe święta będą mogli przyjeżdżać ci wszyscy, którzy chcą odwiedzić bliskich. Jednak szczegółów nie znam, trzeba na nie poczekać.

Następnie wójt Dariusz Semeniuk poinformował, że w sprawie programu Wirtualne Powiaty są prowadzone rozmowy o np. wystąpieniu z tej spółki i odpłatnym przekazaniu majątku. Zapowiedział, że jeszcze w grudniu zaprosi prezesa spółki na rozmowę z radnymi.

Następnie rada podjęła osiem uchwał, m.in. w sprawach: finansowych, programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, udzielenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli, ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Włodawa. Ta ostatnia uchwała przeszła jednogłośnie, przyznając wójtowi podwyżkę w minimalnej wysokości (piszemy o tym obok).

Przy okazji radny D. Makarewicz zwrócił uwagę, że diety radnych gminy są wyjątkowo wysokie na tle innych gmin. Prosił, by przedyskutować to w najbliższym czasie. Chciał też dokładnie znać obecną wysokość diet radnych. Po chwili skarbnik przedstawiła te dane – w związku z nowymi przepisami (z wyrównaniem od 1 sierpnia) radni RG Włodawa otrzymują: przewodniczący rady – 2147 zł (było 1342 zł), przewodniczący komisji – 1288 zł (było 805 zł), radny – 1073 zł (671 zł).

W punkcie Wolne wnioski radna Małgorzata Kozakiewicz apelowała o naprawę – wspólnie z miastem – ul. Wspólnej. Z kolei przewodniczący wystosował prośbę o uzupełnienie komunikacji publicznej w Orchówku. (pk)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here