Radny przyłącza się do walki z watahą

Ślady pobytu dzików na terenie ROD Kalina widać na każdym kroku

Radny Adam Osiński ujął się za działkowcami z ROD Kalina i skierował do prezydenta Krzysztof Żuka interpelację z apelem o „podjęcie skutecznych działań zmierzających do pozbycia się z terenu ROD Kalina watahy dzików”. Radny sugeruje, że najlepszym rozwiązaniem byłby odstrzał zwierząt. O to samo od miesięcy proszą ratusz działkowcy.


Radny zwraca uwagę, że dziki, które upodobały sobie teren ogrodu, stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. – Od miesięcy dokonują znaczących strat w uprawach działkowców, a także permanentnie rozkopują alejki – zauważył Adam Osiński (Klub Radnych Krzysztofa Żuka).

Zdaniem radnego „najwłaściwszym i skutecznym działaniem byłoby wydanie decyzji na odstrzał redukcyjny dzików”. – Działkowcy i zarząd ROD „Kalina” wielokrotnie zgłaszali problem do Straży Miejskiej, a także do Wydziału Ochrony Środowiska. Okazuje się, że Straż Miejska nie posiada kompetencji ani narzędzi w zakresie odławiania dzików – przypomina radny. Prezydent jeszcze nie odniósł się do jego interpelacji.

Przypomnijmy, że problem dzików miało rozwiązać ustawienie na terenie ogrodu specjalnej odłowni. Plany spaliły jednak na panewce z przyczyn technicznych. W czerwcu Halina Gaj-Godyńska, prezes ROD „Kalina”, poprosiła prezydenta o zgodę na odstrzał redukcyjny dzików.

Urzędnicy nie przychylili się wówczas do prośby działkowców. Powołali się m.in. na kwestie bezpieczeństwa, przekonując, że „w przypadku chybienia lub zrykoszetowania pocisku możliwy jest postrzał osób znajdujących się w okolicy”. Wątpliwości prawne urzędników budził również „fakt wykorzystania myśliwskiej broni palnej do odstrzału zwierząt na terenie miast, które z mocy ustawy zostały wyłączone z obwodów łowieckich”.

ROD „Kalina” to ważne miejsce na „zielonej mapie Lublina”. Położony jest między ulicą Turystyczną, a osiedlem RSM „Motor”, po lewej stronie Bystrzycy. Zajmuje powierzchnię około 22 hektarów i składa się obecnie z 570 działek, z których 475 jest użytkowanych.

Grzegorz Rekiel

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here