Radny zabiega o zabytkowe mury

Na ostatniej sesji Rady Miasta Krasnystaw wiceprzewodniczący Marcin Wilkołazki zaapelował o remont murów będących zarysem dawnego ratusza miejskiego.

Na lipcowej sesji rady miasta w 2019 r. Marcin Wilkołazki po raz pierwszy zgłosił problem fatalnego stanu murów usytuowanych w centralnej części rynku w Krasnymstawie, które odwzorowują zarys dawnego „domu miejskiego”. – Rekonstrukcja murów pierwszego ratusza jest jedną z niewielu atrakcji turystycznych naszego miasta, ale niestety ich stan jest nadal opłakany – przypomniał na ostatniej sesji Wilkołazki.

-Po mojej zeszłorocznej interwencji posprzątano porozrzucane po rynku fragmenty muru, które z upływem lat poodpadały, dokonano drobnych napraw, przeprowadzono konsultacje z wojewódzkim konserwatorem zabytków, a nawet zabezpieczono niezbędne środki finansowe w budżecie miasta na rok 2020. Niestety pomimo tego remont, przebudowa lub gruntowna konserwacja murów zarysu dawnego ratusza nie została przeprowadzona – dodaje.

Wiceprzewodniczący rady zaapelował do władz Krasnegostawu o wyjaśnienie, dlaczego tak się stało i ponownie złożył wniosek o gruntowną naprawę lub przebudowę murów. – Pozostawienie ich w obecnym stanie negatywnie wpływa na wizerunek naszego miasta. Mury dawnego ratusza powinny zostać naprawione lub przebudowane w taki sposób, aby zapewnić im większą trwałość.

Dodatkowo powinna zostać zmieniona zamontowana w murze tablica informacyjna. Oprócz zamieszczonych na niej treści historycznych powinna uwzględniać jeszcze wizualizację dawnej budowli – mówił na sesji. (k)