Radny zaniepokojony zarobkami w PGK

Grzegorz Brodzik, radny miasta Krasnystaw, uważa, że zarobki pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej są „skandalicznie niskie”. – Niektórzy nie mają nawet zagwarantowanych 12 zł za godzinę pracy – alarmował na jednej z ostatnich sesji rady.

– Składam zapytanie dotyczące wynagrodzeń pracowników w spółce PGK – czytamy w interpelacji złożonej pod koniec stycznia przez radnego Grzegorza Brodzika. – Pracownicy spółki narzekają, że ich wynagrodzenia są skandalicznie niskie. Niektórzy twierdzą, że nie mają nawet zagwarantowanych 12 zł na godzinę pracy. Za dyżury nocne w oczyszczalni ścieków otrzymują niepełne wynagrodzenie, co jest niezgodne z prawem pracy – mówił na sesji Brodzik.

Radny pytał czy w 2019 r. pracownicy PGK dostaną podwyżki? – Dlaczego w spółce, która za 10 miesięcy 2018 r. wykazała dochód brutto 296 tys. zł, a netto 192 tys. zł, płace są na tak niskim poziomie? Czy w roku 2019 spółka wprowadzi podwyżki dla pracowników i w jakiej wysokości? Jakie jest średnie wynagrodzenie kadry kierowniczej, a jakie pozostałych pracowników? – pytał Brodzik.

Na interpelację odpowiedział Andrzej Kmicic, prezes PGK. – Wypracowany zysk stanowi jedynie ok. 1,5 procenta przychodów przedsiębiorstwa. Moim zdaniem taka rentowność jest wielkością optymalną, gdyż z jednej strony pozwala kształtować ceny usług na jak najniższym poziomie, akceptowalnym przez mieszkańców, z drugiej zaś umożliwia zwiększanie kapitału zapasowego spółki – tłumaczy Kmicic.

Prezes PGK podkreśla też, że wynagrodzenia pracowników stanowią ok. jednej trzeciej kosztów działalności przedsiębiorstwa i wzrost wynagrodzeń najczęściej skutkuje wzrostem opłat za świadczone usługi. – Wzrost wynagrodzeń musi stanowić kompromis pomiędzy możliwościami finansowymi przedsiębiorstwa, a słusznymi oczekiwaniami i postulatami ze strony pracowników.

Od stycznia 2019 r. zostały podniesione wynagrodzenia zasadnicze pracowników o kwotę minimum 250 zł brutto na etat – mówi. Kmicic zapewnia też, że płace na poziomie poniżej 12 zł za godzinę mają nieliczni pracownicy PGK, którzy niedawno rozpoczęli pracę w firmie. – Są to zwykle krótkotrwałe umowy okresowe po stażach z PUP w Krasnymstawie – tłumaczy prezes. Kmicic informuje też, że średnie wynagrodzenie kadry kierowniczej (5 osób) w 2018 r. wyniosło 4,8 tys. zł brutto, a wynagrodzenie pozostałych pracowników w 2018 r. wynosiło 2,9 tys. zł brutto. (kg)