RADOSŁAW PARKA kandydatem na Wójta Gminy Gorzków. Dobry gospodarz na trudne czasy

Radosław Parka. Materiał finansowany ze środków KWW Radosława Parki

Nazywam się Radosław Parka, mam 41 lat, jestem żonaty, mam dwoje dzieci. Ukończyłem studia wyższe – jestem absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Mieszkam we wsi Chorupnik, tu wspólnie z żoną prowadzę gospodarstwo rolne ukierunkowane na produkcję zielarską oraz działalność gospodarczą polegającą na obrocie surowcami zielarskimi.

Od wielu lat bezinteresownie, nie nastawiając się na żadne korzyści materialne, aktywnie uczestniczę w wielu inicjatywach społecznych, staram się wspierać tych wszystkich, którzy zgłaszają się do mnie po pomoc. W 2018 roku mieszkańcy wsi Chorupnik powierzyli mi mandat radnego Gminy Gorzków, a rada wybrała mnie na stanowisko wiceprzewodniczącego. Swoje obowiązki zawsze starałem się wypełniać sumiennie, mając na uwadze wyłącznie dobro gminy i jej mieszkańców. W ostatnim czasie zostałem ponownie wybrany do Powiatowej Rady Izb Rolniczych, w której to reprezentuję powiat krasnostawski jako delegat na Walne Zgromadzenie Lubelskiej Izby Rolniczej. W 2019 roku, jako przedstawiciel Gminy Gorzków, zostałem powołany w skład Powiatowej Rady Przedsiębiorczości, w której pełnię funkcję wiceprzewodniczącego. W ubiegłym tygodniu zostałem wybrany do Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krasnystaw Plus, której zadaniem jest ocena składanych projektów. Swoją funkcję będę pełnił społecznie. Przysługujące mi diety od samego początku moich społecznych działań w całości przeznaczam na szczytne cele, wspierając różnego rodzaju instytucje i osoby będące w potrzebie.

Dlaczego kandyduję?

W tegorocznych wyborach samorządowych postanowiłem ubiegać się o stanowisko Wójta Gminy Gorzków. Nie dla pieniędzy, ani też innych korzyści. Uważam, że jestem w stanie sprawić, by nasza Gmina rozwijała się w sposób bardziej dynamiczny, a do tego zrównoważony, w oparciu o dialog społeczny, gospodarskie podejście do inwestowania pieniędzy publicznych i realną kontrolę nad realizacją określonych przez Radę Gminy zadań. W naszej Gminie i jej mieszkańcach drzemie wielki potencjał. Ja go dostrzegam i zamierzam go w pełni wykorzystać! Gorzków potrzebuje młodego, przedsiębiorczego i operatywnego gospodarza, który skutecznie zadba o porządek, jakość i standardy funkcjonowania gminy oraz będzie motywować nie tylko jako wójt, czyli formalny zwierzchnik, ale przede wszystkim jako aktywny lider, zaangażowany w życie lokalnej społeczności. Przyszło nam żyć obecnie w trudnych, niepewnych czasach, wynikających w dużej mierze z konfliktu za naszą wschodnią granicą i jego ekonomicznych następstw, z którymi będziemy borykać się przez najbliższe lata. Tym bardziej naszej gminie potrzebny jest dobry, sprawny gospodarz, który sprosta tym wyzwaniom. Umiejętność zarządzania i natychmiastowego, właściwego reagowania na bieżące problemy jest bardzo ważna. To właśnie na mój wniosek, mając na uwadze obecną, ciężką sytuację w rolnictwie, Rada Gminy Gorzków, wbrew oczekiwaniom urzędującego Wójta, postanowiła nie podwyższać stawki podatku rolnego na 2024 rok.

W obecnej kadencji zrealizowaliśmy rekordową wręcz ilość poważnych inwestycji, które zmieniły oblicze naszej gminy. Pod tym względem to było historyczne pięć lat. Patrząc na ościenne samorządy, czuję jednak niedosyt, ponieważ Rudnik czy Żółkiewka pozyskały znacznie więcej zewnętrznych środków niż Gorzków. To trzeba zmienić! Wójt gminy, w tej materii, musi być o wiele bardziej skuteczny.

Głęboko wierzę w to, że z operatywną Radą Gminy, przy wsparciu mieszkańców i dzięki realizowanym inwestycjom, Gmina Gorzków za kilka lat znacznie się rozwinie, będzie piękniejsza, bardziej przyjazna. Jestem przekonany, że wspólnymi siłami poprowadzimy Gminę Gorzków ku lepszej przyszłości, co leży w interesie nas wszystkich. Moja drużyna, czyli kandydaci do Rady Gminy, to ambitni, kompetentni, lubiani w swoim środowisku ludzie, z gospodarskim spojrzeniem na naszą Małą Ojczyznę. Kilkoro z nich pracuje ze mną w obecnej radzie i są to osoby, na wsparcie których mieszkańcy gminy zawsze mogą liczyć. Dobro gminy jest dla nich najważniejsze.

Opracowałem ambitny plan działań, niezbędnych do rozwoju naszej gminy, których realizację rozpocznę niezwłocznie po objęciu stanowiska Wójta. Chcę zaznaczyć, że mój program będzie na bieżąco uzupełniany o zgłaszane przez Was potrzeby, ponieważ włodarz gminy nie może być obojętny na głosy i problemy mieszkańców. Już dziś zapewniam, że zrobię wszystko, by pozyskać dla Gorzkowa jak najwięcej funduszy z Unii Europejskiej oraz rządowych programów przeznaczonych dla gmin wiejskich.

Tak właśnie postrzegam samorząd. Zapewniam, że drzwi mojego gabinetu, dla Was, Drodzy Mieszkańcy, będą zawsze otwarte. Jestem pełen wiary, że wspólnie odmienimy naszą Gminę. Gorzków potrzebuje dobrego gospodarza! Najbliższe lata dla naszej Gminy to ciężka, wytężona praca, na którą jestem przygotowany.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

BEZPARTYJNEGO

KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW RADOSŁAWA PARKI

 

INWESTYCJE

Dynamiczny i zrównoważony rozwój gminy

– kontynuacja prowadzonych w obecnej kadencji remontów dróg gminnych oraz budowa nowych, między innymi droga Felicjan – Baranica

– budowa i cykliczne remonty bieżące dróg dojazdowych do pól systemem gospodarczym, w celu usprawnienia pracy naszych rolników

– budowa chodników w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych;

– wsparcie dla powiatu krasnostawskiego przy inwestycjach na drogach powiatowych

– OZE dla naszych mieszkańców: instalacje fotowoltaiczne, solarne, kotły na biomasę, pompy ciepła

– budowa elektrowni wodnych na rzece Żółkiewka

– budowa gminnego targowiska z prawdziwego zdarzenia

– modernizacja wiejskich domów kultury i remiz strażackich w oparciu o fundusze zewnętrzne

– modernizacja budynku Centrum Społeczno-Kulturalnego w Gorzkowie

– kontynuacja rozpoczętej w obecnej kadencji budowy placów zabaw dla dzieci oraz zewnętrznych siłowni dla każdego sołectwa

– przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji oraz wymiana azbestowych odcinków sieci wodociągowej

– budowa nowoczesnych ujęć wody, spełniających aktualne normy jakościowe

– rozwój sieci gazociągowej na terenie naszej gminy

– rozwój mieszkalnictwa wielorodzinnego

– rozbudowa i wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne

– termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej wraz z przebudową wejścia głównego w obiekcie przy ul. Partyzantów

– budowa skate parku

– przygotowanie terenów pod inwestycje zewnętrzne

 

EDUKACJA I WYCHOWANIE

Mocne wsparcie dla oświaty

– żłobek – jako wsparcie dla rodziców w opiece nad najmłodszymi dziećmi

– więcej miejsc w gminnym przedszkolu z dostosowaniem godzin funkcjonowania placówki do czasu pracy rodziców

– języki obce oknem na świat – dodatkowe lekcje języka angielskiego lub niemieckiego w Szkole Podstawowej dla osób chętnych z klas 1-8

– dodatkowe zajęcia dla uczniów z problemami w nauce

– nowoczesne wyposażenie zaplecza technologicznego w salach lekcyjnych

– wyższe stypendia socjalne, naukowe i sportowe dla uczniów

– nowy, bezpieczny, urządzony jak z bajki, plac zabaw dla najmłodszych

– Szkoła Podstawowa w Gorzkowie stanie się jedną z najlepszych w powiecie

 

SPRAWY SPOŁECZNE

Aktywizacja mieszkańców

– utworzenie spółdzielni socjalnej, która będzie zaopatrywać naszą szkołę i wszystkich chętnych mieszkańców w ciepłe, smaczne posiłki, dając jednocześnie nowe miejsca pracy

– wsparcie i poprawa współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich

– pomoc w tworzeniu nowych kół i pozyskiwaniu dla nich środków zewnętrznych

– powołanie lokalnych stowarzyszeń w celu integrowania wspólnot wiejskich, aktywizacji i budowania kapitału społecznego na wsi

– wzmocnienie struktur OSP o nowe pokolenie druhów, w oparciu o dotowanie działań straży, lepsze warunki lokalowe i wyposażenie jednostek w nowoczesny sprzęt

– stworzenie odpowiednich warunków pod zabudowę jednorodzinną w ramach zmiany planu zagospodarowania przestrzennego oraz wielorodzinną w oparciu o środki zewnętrzne służącą wyłącznie mieszkańcom naszej gminy i jej rozwojowi

– utworzenie dziennego domu seniora dla emerytów i rencistów z terenu gminy, będącego miejscem ich aktywizacji i profesjonalnej opieki, w tym także rehabilitacyjnej

– organizacja tzw. „białej niedzieli”, akcji prozdrowotnej, z udziałem lekarzy specjalistów

– wyprawka dla nowo narodzonych mieszkańców naszej gminy w formie bonu podarunkowego

– ulga w opłacie za odbiór odpadów dla rodzin wielodzietnych

– ulga w podatku rolnym dla gospodarzy w trudnej sytuacji życiowej

– aktywizacja seniorów poprzez organizację spotkań, wycieczek do teatru

– poprawa warunków lokalowych Związku Emerytów i Rencistów oraz zacieśnienie współpracy z urzędem gminy

– organizacja cyklicznych kursów branżowych i szkoleń dla rolników z naszej gminy

– wspólna wigilia wszystkich mieszkańców Gminy Gorzków

 

SPORT, KULTURA i TURYSTYKA

Na wyciągnięcie ręki

– rozwój gminnej turystyki w ramach promocji Kraszczad

– poprawa wizerunku i funkcjonalności zbiornika w Gorzkowie, aby swoim urokiem cieszył i zachwycał

– stworzenie możliwości użytkowania wędkarskiego naszego zbiornika przez mieszkańców gminy w ramach lokalnego stowarzyszenia działającego pod patronatem Gminy Gorzków

– utworzenie stref rekreacyjnych do wypoczynku przy zbiorniku wodnym

– utworzenie szlaków rekreacyjnych i tras biegowo-rowerowych z wykorzystaniem naszych urokliwych wąwozów

– zagospodarowanie urokliwej rzeki Żółkiewka pod kątem turystyki kajakowej

– rewitalizacja parku i zabytkowego dworku w Wielkopolu pod kątem utworzenia placówki prowadzącej działalność na rzecz mieszkańców

– bogata oferta kulturalna dla wszystkich mieszkańców celem szerszej intergacji społeczeństwa

– integracja mieszkańców gminy poprzez rywalizację w corocznym turnieju sprawnościowym „Między nami Sąsiadami” w każdą pierwszą niedzielę lipca

– dofinansowanie działań i poszerzenie działalności Centrum Społeczno-Kulturalnego w Gorzkowie, rozwijanie młodych talentów, darmowa nauka śpiewu i gry na instrumentach, organizowanie spektakli, koncertów, kabaretów z udziałem znanych artystów

– budowa muszli koncertowej z przeznaczeniem na organizację wydarzeń kulturalno-rozrywkowych

– bogaty program wycieczek krajowych i zagranicznych z dofinansowaniem dla seniorów

– organizacja imprez sportowych i turniejów

– wyjazd dla uczniów Szkoły Podstawowej w Gorzkowie na Stadion Narodowy w Warszawie i mecz piłkarski reprezentacji Polski – co najmniej raz w roku

– cykliczne wyjazdy dzieci do aquaparków

– utworzenie klubu sportowego mającego na celu aktywizację dzieci i młodzieży

– organizacja licznych festynów dla mieszkańców w okresie wiosenno-letnim

 

GMINA – Jesteśmy dla Was

– urząd gminy przyjazny dla wszystkich interesantów i pracowników

– drzwi wójta i wszystkich urzędników otwarte dla każdego – wójt zawsze blisko ludzi

– zwiększenie kompetencji urzędników poprzez udział w licznych szkoleniach

– utworzenie specjalnych platform kontaktowych „Poinformuj nas – naprawmy to”

– powołanie gminnej spółki komunalnej lub utworzenie profesjonalnej ekipy budowlanej, która efektywnie zajmie się pracami remontowo-porządkowymi na terenie naszej gminy, dając zatrudnienie naszym mieszkańcom

– podjęcie działań w celu zapobiegnięcia dalszemu wyludnianiu się gminy, tworząc jak najlepsze warunki dla młodych ludzi

– bezpłatne porady prawne raz w tygodniu

– pomoc dla rolników, osób zamierzających założyć własną firmę w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 

Te plany zrealizujemy wspólnie.

                                   Z nadzieją na Państwa poparcie

                                   Radosław Parka

                                   Kandydat na Wójta Gminy Gorzków

Materiał finansowany ze środków KWW Radosława Parki

News will be here