Radzili na Dyrekcji Dolnej

W SP nr 1 w Chełmie zorganizowano kolejne zebranie nowo powołanej rady Osiedla Dyrekcja Dolna. – Omawialiśmy inwestycje, które będą realizowane na naszym osiedlu w 2023 r., pojawiło się też kilka ciekawym propozycji i inicjatyw, do których wykonania będziemy dążyć – mówi Andrzej Stachniuk, przewodniczący rady osiedla Dyrekcja Dolna.

W zebraniu w SP nr 1 wzięli udział m.in.: radni rady miasta Chełm – Maciej Baranowski, Katarzyna Janicka i Irena Machowicz, przedstawiciele urzędu miasta – Radosław Wnuk, Barbara Hryciuk, Monika Siwek i Elżbieta Fornal, rzecznik praw mieszkańców Magdalena Mazurkiewicz, przedstawiciele Straży Miejskiej, radni Dyrekcji Dolnej oraz mieszkańcy osiedla.

– Podczas spotkania informowaliśmy i inwestycjach, które miasto Chełm zamierza zrealizować na naszym osiedlu w przyszłym roku – opowiada Andrzej Stachniuk, przewodniczący rady osiedla Dyrekcja Dolna. A to m.in.: przebudowa ulic: Starościńska i Słowackiego (na odcinku od 1 Pułku Szwoleżerów do ulicy Starościńskiej), budowa boiska przy SP nr 5, a także termomodernizacja SP nr 5. – Natomiast w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2023 planuje się następujące zadnia: modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 2, wymianę ogrodzenia przy SP nr 1, instalacje tablic edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, instalację stojaków na rowery, czy zakup i montaż sensorów jakości powietrza przy Dworcu Głównym PKP oraz sklepie AZART na ul. Kolejowej – wylicza Stachniuk.

Rada Osiedla Dyrekcja Dolna złożyła też w urzędzie miasta wnioski o realizację następujących inwestycji: montaż poręczy przy zejściu po schodach przy ulicy Wołyńskiej (obok sklepu ogrodniczego), uruchomienie dodatkowego przystanku autobusowego obok bramy cmentarza Komunalnego, montaż dodatkowych tablic ogłoszeniowych i remont już istniejących, czy utworzenie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych między blokami przy ulicy Kredowej.

– Na zakończenie spotkania poddano pod głosowanie projekt budżetu miasta Chełm na 2023 rok. Nasza rada osiedla dziesięcioma głosami „za” wyraziła pozytywną opinię dotyczącą tego projektu. Głosów przeciwnych nie było, również nikt z radnych nie wstrzymał się od głosu – podsumowuje Stachniuk. (kg)

News will be here