Raptem 30 pracowników, ale stołki się mnożą

Andrzej Odyniec z PiS-u został członkiem rady nadzorczej Zakładu Zagospodarowania Odpadów Międzygminnego Zakładu Celowego we Włodawie. Jego kandydaturę zaproponował burmistrz Wiesław Muszyński. Odyniec pracuje w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, gdzie jest dyrektorem wydziału zarządzania kryzysowego.

1 października 2016 Zakład Zagospodarowania Odpadów we Włodawie zmienił formę działalności prawnej. Powstał Zakład Zagospodarowania Odpadów MZC Spółka z o.o. Spółka powstała w wyniku likwidacji samorządowego zakładu budżetowego Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie, działającego pod nazwą Zakład Zagospodarowania Odpadów we Włodawie. ZZO to nic innego jak niegdysiejsze wysypisko śmieci po zachodniej stronie miasta na końcu ul. Komunalnej.

Obecnie jednak to nowoczesny zakład zatrudniający około 30 pracowników. ZZO wchodzi w skład MZC, którego członkami jest siedem samorządów: miasto Włodawa oraz gminy Hanna, Hańsk, Podedwórze, Sławatycze, Sosnówka i Stary Brus. Miasto ma w zgromadzeniu połowę członków, ponadto jego przewodniczącym jest burmistrz Wiesław Muszyński. Nie dziwi więc fakt, że tuż po poszerzeniu koalicji w ratuszu o wiceburmistrza, którym został Wiesław Holaczuk z PiS (w styczniu br.), pojawiła się również „konieczność” obsadzenia kolejnego stołka przez członka PiS. I bardzo szybko znalazło się miejsce w radzie nadzorczej ZZO MZC dla Andrzeja Odyńca – dyrektora zarządzania kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zajął on miejsce Artura Trubalskiego, który zrezygnował z funkcji. To czwarty członek rady nadzorczej zakładu, który zatrudnia ledwie 30 pracowników.

Ze strony internetowej oraz z Biuletynu Informacji Publicznej nie sposób się dowiedzieć nic ani o radzie nadzorczej, ani o jej członkach. Tajne przez poufne. A przecież to są publiczne funkcje i publiczne pieniądze. Nam udało się ustalić, że zwykły członek rady, którym jest m.in. A. Odyniec, dostaje miesięcznie ok. 1600 zł. Wiceprzewodniczący niespełna 1900 zł, zaś przewodniczący, który być może zostanie wybrany pod koniec kwietnia, inkasować będzie ok. 2500 zł (wszystkie podane kwoty są kwotami brutto).

– Pan Odyniec już dawno zgłaszał mi chęć objęcia stanowiska w zarządzie – mówi Wiesław Muszyński. – Ma wymagane uprawnienia, o które wcale nie jest łatwo, a także duże doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowo-administracyjnych. Dlatego, gdy pan Trubalski złożył rezygnację, zaproponowałem w jego miejsce kandydaturę pana Odyńca jako reprezentanta Włodawy – dodaje burmistrz.

Warto dodać, że w zakładach pracy zatrudniających poniżej 50 pracowników rada nadzorcza wyłoniona jest w całości przez właściciela, w tym wypadku władze gmin wchodzących w skład MZC. Członkiem rady nie musi więc być pracownik wyłoniony spośród załogi. Skład rady nadzorczej ZZO MZC we Włodawie przedstawia się teraz tak: Renata Stefaniuk – wiceprzewodnicząca, Beata Gołoś, Piotr Mroczkowski i Andrzej Odyniec. (pb)

News will be here