Ratusz kupi kolejne komputery

Miasto Włodawa otrzymało kolejne 75 tys. zł dofinansowania na zakup 32 komputerów. Sprzęt trafi do uczniów, którzy nie mają warunków do zdalnej nauki.

– Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego, konkurs w którym samorządy mogą uzyskać 100-procentowe dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo.

Ponownie złożyliśmy wniosek i ponownie otrzymaliśmy dofinansowanie – mówi burmistrz Wiesław Muszyński. Pozyskane środki pozwolą na zakup kolejnych 32 komputerów, z których korzystać będą uczniowie wykluczeni cyfrowo. W pierwszym konkursie ogłoszonym przez CPPC włodawski ratusz otrzymał 70 000 zł.

Dzięki temu możliwy był zakup 26 laptopów wraz z oprogramowaniem do zdalnej nauki. Sprzęt został przekazany do Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie, a dyrektorzy placówek rozdysponowali go najbardziej potrzebującym uczniom. (b)