Ratusz szuka dyrektorów

Ratusz prowadzi konkurs na stanowiska dyrektorów w kilku lubelskich placówkach oświatowych.


Nowi dyrektorzy mogą pojawić się w Przedszkolu nr 73 przy ul. Uśmiech, Szkole Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta przy ul. Czwartaków, Szkole Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II przy ul. Bursztynowej 22, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 przy ul. Krochmalnej nr 29 i I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica przy Al. Racławickich.

Dlaczego konkurs? 31 sierpnia 2018 r. upływa 5-letnia kadencja szefom tych placówek.
– Postępowania konkursowe zostaną przeprowadzone do 14 maja br. Każda osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce, może przystąpić do konkursu – informuje Olga Mazurek-Podleśna z biura prasowego ratusza. (EM.K.)