Razem wymyślą Lublin

Prezydent Krzysztof Żuk i poseł Artur Soboń, wiceminister inwestycji i rozwoju podpisali umowę na realizację projektu „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną Strategię Lublin 2030”. Urzędnicy chcą rozmawiać z mieszkańcami o przyszłości Lublina.


Lublin dostał grant z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na realizację tzw. idei Human Smart Cities. Projekt opiewa na kwotę ponad 3,6 mln złotych, z czego wkład własny to zaledwie 10 %. W ramach projektu od października odbędą się m.in.: konsultacje w dzielnicach, „warsztaty przyszłości”, otwarte spotkania, prelekcje, gry terenowe czy „maraton projektowania inteligentnych usług”.

W planach jest stworzenie „Kafejki Partycypacyjnej”, która będzie miejscem rozmów o pomysłach mieszkańców. Kafejka ma być również miejscem spotkań ze specjalistami i analitykami w dziedzinie smart city. Opr. GR